Etikett: Söderberg & part

Wassum och Söderberg går samman om institutionell rådgivning

Wassum och Söderberg & Partners meddelar i dag på morgonen att man slår samman sina verksamheter inom fondförmedling och institutionell rådgivning och bildar Wassum/Söderberg & Partners Institutional Advisors.

Sammanslagningen går till genom att Söderberg & Partners förvärvar de bolag inom Wassum som är inriktade på institutionell rådgivning, det vill säga Wassum Investment Consulting AB och Wassum Värdepapper AB. Med i köpet följer även varumärket Wassum.

Enligt Söderberg & Partners är syftet med samgåendet att samordna och dra fördel av såväl de resurser som den kompetens som finns i de respektive organisationerna och tillsammans ska de båda aktörerna ge kunderna ett ännu bättre erbjudande.

– Jag är oerhört glad att vi nu går samman med Wassum på detta område, de har ett gott renommé och en lång erfarenhet i branschen. Med våra gemensamma krafter kan vi utveckla och förädla de tjänster vi har idag och erbjuda vår kompetens i en större geografisk spridning. Våra verksamheter kompletterar varandra på flera plan, säger Gustaf Rentzhog, VD och koncernchef på Söderberg & Partners, i en kommentar.

Wassum-gruppen grundades 1996, omsätter drygt 100 miljoner kronor och har drygt 50 anställda.

– För oss är detta den absolut bästa lösningen för vår verksamhet gentemot institutionella kunder och vi är övertygade om att samgåendet kommer att ge en positiv utveckling för både kunder och medarbetare, säger Ulf Källum, styrelseordförande i moderbolaget Wassum Investment Network. I och med affären ändrar Wassum Investment Network namn till Montibus AB.

Enligt Söderberg & Partners kommer kunderna inte att märka någon större skillnad till en början. Wassum och Söderberg & Partners samordnar successivt resurserna för att utnyttja kraften i samgåendet och den gemensamma inköpsvolymen om 300 miljarder kronor.

– Alla kunder fortsätter att erhålla de tjänster de har idag, men på sikt får de ett ännu starkare erbjudande, säger Gustaf Rentzhog.

Verksamheterna i Contento Wassum Academy/Learnify berörs inte av affären.

Joy Tischner Röhrens lämnar Marsh för Söderberg & Partners

Joy Tischner Röhrens har rekryterats till Söderberg & Partners, till Affärsområdet Risk och Försäkring som fokuserar på skadeförsäkring för företags- och industrimarknaden.

Hon kommer närmast från Marsh där hon bland annat haft rollen som Head of Large & Complex Risks. Tidigare har hon även arbetat vid Aon som Senior Client Director.

– På Söderberg blir Joy en viktig medarbetare i vårt tillväxtarbete på storindustri och mer komplex affär, säger Olle Barrling, tillväxtchef på Affärsområde Risk och Försäkring, i en kommentar.

Magnus Gewert om Söderbergs satsning på Compensation & Benefits

Söderberg & Partners har inlett en omfattande satsning på området Compensation & Benefits. Sedan förra året är Magnus Gewert VD för det nybildade dotterbolaget S & P Compensation & Benefits AB, som har genomfört en rad affärer för att kunna skapa ett komplett erbjudande för arbetsgivare. Nu siktar man på att på sikt kunna exportera konceptet till övriga Norden och Europa.

Magnus Gewert är känd för många i branschen genom sin verksamhet i Gewert Advice AB, där han har arbetat för att stärka arbetsgivares kompetens när det gäller pensionsfrågor.

I den nya rollen som VD för S & P Compensation & Benefits AB går han vidare genom att utveckla rådgivning för hela kedjan med kompensation, i form av lön, pension och förmåner.

Magnus Gewert påpekar att de snabba förändringarna i dagens samhälle – med bland annat ökad digitalisering och globaliserad ekonomi – ställer helt nya krav på arbetsgivare och medarbetare. Där vill Söderberg & Partners följa sina kunder genom att erbjuda stöd och rådgivning i olika former.

– I takt med att samhällen, företag och offentlig sektor blir allt mer kunskapsintensiva ställs arbetsgivare inför nya utmaningar när det kommer till att hantera sina medarbetare. Vi på Söderberg & Partners ställs inför samma utmaningar som våra kunder, och har därför jobbat fram digitala lösningar som både bolaget och kunderna kan ha glädje av, säger Magnus Gewert.

Ytterligare något som påverkar medarbetare och anställda är den ökade livslängden.

– I takt med att vi lever och arbetar allt längre, blir beslut kopplade till medarbetarpolicys allt viktigare för företagens framgång och lönsamhet. Kontroll på kostnader för lön, pension, förmåner och kompetensutveckling är viktiga i dag – och kommer bli ännu viktigare framöver, säger Magnus Gewert.

– Rätt hanterat kan arbetsgivare få god kostnadskontroll och samtidigt säkerställa medarbetarens engagemang och lojalitet. En trend som blir allt mer tydlig är att medarbetarens kompetens och engagemang är avgörande för hur affärsstrategier blir utformade och väl genomförda. Här vill och kan Söderberg & Partners vara med och stödja relationen mellan arbetsgivare och medarbetare.

Magnus Gewert påpekar att Söderberg & Partners har samma utmaningar som många av kunderna. En del enheter är småskaliga och möter utmaningar som liknar de som startupbolag ställs inför, medan koncernen som helhet har samma typ av utmaningar som stora internationella verksamheter.

Söderberg & Partners påbörjade sin satsning inom området Compensation & Benefits redan år 2010, då Söderberg & Partners Förmåner AB bildades. År 2017 inleddes en fördjupad satsning genom starten av Compensation & Benefits AB och rekrytering av Magnus Gewert.

Under de 18 månader den nya satsningen har pågått har Söderberg & Partners klivit in som delägare i en rad digitala bolag med koppling till affärsområdet; Heartpace, Learnster och Novare Pay. Heartpace erbjuder ett digitalt performanceverktyg för att hjälpa chefer och medarbetare att bryta ned affärsstrategier till mål och aktiviteter på grupp- och individnivå. Learnster omfattar en digital lärplattform, det vill säga infrastruktur för effektiv kunskapsöverföring och lärande till medarbetar, kunder och intressenter. Novare Pay har som inriktning är ge benchmark för ersättningar och förmåner och revidera löneprocesser och hantera incentiveprogram.

– Vi har dels sett att de bolagen kan lösa Söderberg & Partners egna behov. Dessutom kan de bidra till att förenkla för våra kunder, säger Magnus Gewert.

Hur ser planerna ut framåt i tiden för affärsområdet?

– Fokus ligger nu på att utveckla koncernens olika systemstöd så att de kan interagera med varandra i ökad omfattning och därmed förädla kundernas input utifrån gällande uppdragsavtal. Exempelvis kan lönekartläggningar, headcounts och prediktiva analyser kopplat till personalkostnader produceras som biprodukter, eftersom all information redan finns i systemen. Vi kan bidra till att lösa arbetsgivares utmaningar genom digitala systemstöd och administration, och kan erbjuda experter som analytiker, aktuarier, rådgivare och utbildare, säger Magnus Gewert.

– Målet framöver är att erbjuda våra systemlösningar i övriga Norden och Europa. Sverige ligger i framkant inom detta område på grund av vår höga digitala penetrering, och bolag som Learnster och Heartpace sitter redan nu i förhandlingar med kunder i och utanför Norden. Intresset för att skapa konkurrensförsprång har ökat och insikten att digitala lösningar bidrar till förståelse och engagemang kring medarbetarens uppdrag, finns nu även i Europa. Detta betyder en spännande framtid för Söderberg & Partners affärsområde Compensation & Benefits.