Etikett: Sparbarometer

20 291 miljarder kr! Rekordnivå för hushållens tillgångar

Aldrig förr har svenska hushåll haft lika stora tillgångar. För första gången överstiger hushållens samlade förmögenhet 20 000 miljarder kronor, visar SEB:s Sparbarometer för tredje kvartalet i år som presenterades i dag. 

Sparbarometern visar att värdet på hushållens bruttoförmögenhet under tredje kvartalet ökade med 408 miljarder kronor till 20 291 miljarder kronor. Enligt SEB beror uppgången av hushållens förmögenhet främst på stigande aktietillgångar.

— De svenska hushållens bruttoförmögenhet ökade under det tredje kvartalet med drygt 400 miljarder kronor och passerade för första gången 20 000 miljarder kronor. Även nettoförmögenheten ökade rejält och uppgår nu till över 16 000 miljarder. I huvudsak förklaras uppgångarna av en bra värdetillväxt i de aktierelaterade tillgångarna, säger SEB:s privatekonom Jens Magnusson i en kommentar.

Samtidigt ökade hushållens skulder med 48 miljarder kronor till 4 184 miljarder kronor, eller 1,2 procent, vilket är en lägre tillväxttakt än tidigare. Hushållens nettoförmögnhet uppgår därmed till 16 107 miljarder kronor.

Här hittar du presentationen av SEB:s sparbarometer.

SEB: Rekordnivå på svenska folkets sparande

De svenska hushållens förmögenhet är nu på en ny rekordnivå. Det framgår av SEB:s Sparbarometer för andra kvartalet 2018 som presenterades under tisdagen.

Hushållens nettoförmögenhet steg under det andra kvartalet med 309 miljarder kronor (2,1 procent) och uppgick vid utgången av kvartalet till 14 211 miljarder kronor. Värdet på hushållens bruttoförmögenhet steg med 369 miljarder kronor till 18 347 miljarder kronor.

Enligt SEB beror uppgången främst på att värdet har ökat på innehaven av aktie- och räntetillgångar. Fastighetstillgångarna var däremot  mer eller mindre oförändrade under kvartalet, med endast en svagt positiv utveckling. Hushållens nysparade uppgick till 118 miljarder kronor under andra kvartalet vilket är en minskning med knappt 14 miljarder jämfört med motsvarande kvartal föregående år.

– Efter två svagare kvartal vände svenskarnas samlade förmögenhet rejält uppåt under andra kvartalet 2018 och landar på en ny rekordnivå. Kvartalet uppvisade en värdetillväxt i både aktie- och räntetillgångar, samtidigt som nysparandet fortsatte att vara högt, säger SEB:s privatekonom Jens Magnusson i en kommentar.

Även svenska folkets skulder steg under kvartalet, men den övergripande trenden är att ökningstakten avtar långsamt.

Här kan du läsa hela rapporten från SEB.