Etikett: Stresstest

Nu har Eiopa påbörjat sitt stresstest av EU:s försäkringsbolag

Hur stresståliga är Europas försäkringsbolag? Under gårdagen påbörjade den europeiska tillsynsmyndigheten Eiopa sitt stresstest av försäkringsbranschen. Från Sverige ingår Nordea Liv och Skandia i testet. 

Totalt kommer stresstestet att genomföras i 42 europeiska försäkringsgrupper. Avsikten är att få en bild av hur känslig branschen är för olika typer av marknadsförändringar. 

De olika scenarior som testas handlar bland annat om marknadsförändringar, försäkringsspecifika risker och exponering för cyberrisker. 

Här hittar du mer information om stresstesterna. 

Nu startar EU:s stresstest av de europeiska storbankerna

Nu har startskottet gått för årets upplaga av den europeiska bankmyndighetens återkommande stresstest av den europeiska banksektorn. Totalt stresstestas 48 banker i Europa. I Sverige är det de fyra storbankerna som omfattas av testet. 

Stresstestet går ut på att pröva det europeiska banksystemets motståndskraft, med hjälp av olika bekymmersamma makroekonomiska scenarion. 

Resultatet av stresstestet är tänkt att publiceras den 2 november 2018.

De 48 banker i EU samt Norge som stresstestas täcker in cirka 70 procent av Europas banksektor.I Sverige är det Svenska Handelsbanken, Nordea Bank, Skandinaviska Enskilda Banken och Swedbank som ingår i stresstestet.

Stresstestet utförs av EBA – European Banking Authority – i nära samarbete med respektive lands tillsynsmyndighet.

Här kan du läsa mer om EU:s stresstest!

FI: Svenska pensionskassor klarar EU:s stresstest väl

De svenska tjänstepensionskassor klarar sig väl vid jämförelse med det europeiska genomsnittet. Det rapporterar Finansinspektionen efter EU:s stresstest av pensionsbolag.  

Under 2017 har den europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten, Eiopa, genomfört stresstest för att få en bild av den europeiska tjänstepensionsmarknadens motståndskraft för ett svårare ekonomiskt klimat.

Finansinspektionen valde ut två understödsföreningar med tjänstepensionsverksamhet att delta i stresstestet. Dessa två pensionskassor utgör tillsammans en tillräcklig täckning av marknaden, i enlighet med Eiopas krav. Underlagen till stresstestet samlades in under sommaren 2017.

Enligt Finansinspektionen visar resultat att de svenska tjänstepensionskassorna klarar stresstestet väl jämfört med pensionsbolag i andra europeiska länder – både i utgångsläget och efter de genomförda stresstesterna.

Här finns mer information om EU:s stresstest. 

Nu stresstestar Eiopa de europeiska pensionsbolagen

Eiopa – EU:s myndighet för tillsyn av försäkrings- och pensionsbolag – meddelar i dag att man inleder stresstester för europeiska pensionsbolag. 

Stresstestet görs för att undersöka hur känsliga pensionsbolagen är för störningar i ekonomin. Det Eiopa kommer att undersöka är ett ”double-hit”-scenario, det vill säga att ekonomin påverkas av två pressande ekonomiska förändringar. I Eiopas stresstest handlar det om undersöka vad som händer om marknadsräntorna sjunker samtidigt som priserna på finansiella tillgångar går ned kraftigt. 

Enligt Eiopas planering ska stresstestet ska vara genomfört den 13 juli. 

Avsikten är att de färdiga resultaten ska publiceras i slutet av året.