Etikett: viltolyckor

If: Allra störst risk för viltolyckor i Småland

Smålänningar riskerar i högre utsträckning än andra att drabbas av viltolyckor. Det konstaterar If i en analys av viltolyckorna i landet, där det visar sig att Kalmar och Kronobergs län toppar statistiken över antalet viltolyckor per registrerad personbil. 

Statistiken visar också att antalet viltolyckor ökar. Förra året skedde 61 300 viltolyckor. Till och med september i år har det inträffat över 41 000 olyckor på svenska vägar, vilket är mycket med tanke på att oktober och november är de månader på året då det inträffar flest viltolyckor.

– Åter igen ser det tyvärr ut att bli ett rekordår, säger Johan Granholm, motorexpert på försäkringsbolaget If, i en presskommentar.

En anledning till ökningen är att både älg och vildsvinsstammen ökar efter relativt milda vintrar – samtidigt som trafiken ökar.

Enligt statistiken är det åtta gånger större risk att drabbas av en viltolycka i Kalmar län – den region där risken att drabbas av en viltolycka är störst – jämfört med i Stockholms län där risken är minst.

Risk per län – antal olyckor per 1 000 registrerade personbilar
(förra årets placering inom parentes):

1.(1) Kalmar, 21,37
2. (2) Kronoberg, 20,33
3.(3) Värmland, 16,06
4. (7) Jämtland, 15,9
5.(13) Blekinge, 13,00
6.(4) Södermanland, 12,89
7. (6)Gotland, 12,83
8. (5) Jönköping, 12,39
9. (8) Uppsala, 10,67
10. (10) Dalarna, 9,76
11.(9) Östergötland, 9,69
12. (11) Örebro, 9,02
13. (12) Västra Götaland, 8,45
14.(14) Halland, 8, 20
15. (18) Västerbotten, 7,88
16.(15) Västmanland, 6,43
17.(17) Gävleborg, 6,36
18.(16)Skåne, 6,33
19. (21)Norrbotten 6,04
20. (19)Västernorrland, 4,97
21. (20) Stockholm, 3,51

If: Viltolyckor ökar 9% – störst risk i Kalmar län

Viltolyckorna ökar i Sverige. Hittills i år har drygt 41 000 olyckor inträffat, vilket motsvarar en ökning med 9 procent jämfört med förra året. Kalmar län toppar listan, enligt en sammanställning från If.

I Kalmar län är risken att drabbas av en viltolycka störst, med 22,8 olyckor per 1 000 bilar räknat fram till mitten av oktober i år. Det är tre gånger högre risk jämfört med ett genomsnitt för landet som helhet. I  Norrbottens län är risken minst, med 2,8 olyckor per 1 000 bilar.

– Viltolyckor fortsätter att vara ett stort problem i Sverige. Det är viktigt att hålla ögonen både på vägen och terrängen runt omkring och köra försiktigt, säger Dan Falconer, motorexpert på If, i ett pressmeddelande.

Av de drygt 41 000 rapporterade viltolyckorna hittills i år är 3 563 älgolyckor, 3 516 vildsvinsolyckor och drygt 32 000 krockar med rådjur. 24 örnar och 6 björnar ingår också i statistiken, enligt statistik från Nationella Viltolycksrådet där If är medlem.

Enligt Ifs beräkningar ger en krock med en älg i snitt skador på bilen för omkring 30 000 kronor. En krock med ett vildsvin ger skador för närmare 40 000 kronor, beroende på att de är låga, kompakta och tunga. Kollision med rådjur ger skador för i genomsnitt 15 000 kronor.

Här är risken viltskador – län för län

Antal olyckor per 1 000 registrerade personbilar i länet (förra året inom parentes)

1. (1) Kalmar 22,85 (18,6)

2. (2) Kronoberg 20,34 (17,9)

3. (3) Värmland 15,6 (14,1)

4. (4) Södermanland 14,25 (10,9)

5. (7) Jämtland 14,16 (10,23)

6. (5) Jönköping 13,29 (10,85)

7. (13) Blekinge 11,61 (7,15)

8. (6) Gotland 11,43 (10,81)

9. (9) Östergötland 10,77 (8,7)

10. (8) Uppsala 10,35 (9,3)

11. (10) Dalarna 9,08 (8,44)

12. (12) Västra Götaland 8,58 (7,22)

13. (11) Örebro 7,98 (8,35)

14. (14) Halland 7,89 (6,5)

15. (15) Västmanland 7,38 (5,81)

16. (16) Skåne 6,54 (5,79)

17. (17) Gävleborg 5,91 (5,5)

18. (19) Västernorrland 5,57 (4,12)

19. (18) Västerbotten 4,5 (4,44)

20. (20) Stockholm 3,75 (2,8)

21. (21) Norrbotten 2,78 (2,34)

Länsförsäkringar: Vildsvinsolyckor har ökat 48 % på ett år!

Antalet vildsvinsolyckor har ökat med 48 procent i år jämfört med föregående år! Det visar sig om man jämför Viltolycksrådets statistik för perioden januari–september, skriver Länsförsäkringar i dag. 

Den vanligaste kategorin av viltolyckor är i dag krock med rådjur. 

Tidigare har trafikolyckor med älg varit den näst vanligaste kategorin. Men genom årets kraftiga ökning, ligger nu olyckor med vildsvin tvåa på listan.  

– Vilda djur är som mest aktiva i gryning och skymning. Då är det viktigt att anpassa hastigheten och vara extra uppmärksam på vägen och terrängen runtomkring. Genom att sänka farten något kan vi bidra till att minska antalet viltolyckor. Vi besparar lidande för såväl människor som djur, säger Maria Wedin, skadeexpert Länsförsäkringar.

Så ser olycksstatistiken ut:

Viltslag  jan- aug 2017    jan- aug 2016   Förändring – antal   Förändring i procent  
Rådjur 28 754 24 793 3 961 16,0
Vildsvin 2 850 1 920 930 48,4
Älg 2 680 2 783 – 103 – 3,7
Dovhjort 1 076 995 81 8,1
Övriga djur    467 404 63 15,6
Summa 35 827 30 895 4 932 16,0

Källa: Nationella Viltolycksrådet www.viltolycka.se