Etikett: Whiplash

If vann i Svea hovrätt i miljontvist om whiplashskada

If har vunnit vid Svea hovrätt i ett mål där en privatperson stämt försäkringsbolaget för att få höjd skadeersättning efter en whiplashskada. Bland annat hade personen stämt bolaget på 18,5 miljoner kronor i inkomstförlust. 

Bakgrunden till tvisten är att en person drabbades av en trafikskada i mars 1998.

Han fick viss ersättning från If för skadan. 

Långt senare framförde han ytterligare krav mot försäkringsbolaget mot bakgrund av att han led av bland annat huvudvärk, ryggont och sömnsvårigheter som han satte i samband med olyckan år 1998. Han menade att invaliditetsgraden kunde anses uppgå till 18 procent. 

If bedömde att invaliditetsgraden kunde uppskattas till 9 procent och betalade år 2012 ut ett ersättningsbelopp. Även Trafikskadenämnden, som personen då vände sig till, uppskattade invaliditetsgraden till 9 procent. 

Den skadedrabbade gick då vidare till domstol. I en stämningsansökan till Solna tingsrätt krävde han bland annat 18,5 miljoner kronor för uppskattad inkomstförlust från mars 1998.  

Oenigheten har i första hand handlat om ifall det går att säga säkert att alla skador är direkt relaterade till trafikolyckan 1998. if pekade i sin argumentation på att personen redan före trafikskadan haft problem med psykisk ohälsa och ryggbesvär och han varit sjukskriven för detta, och att det inträffat flera allvarliga händelser efter trafikolyckan – bland annat en misshandel 2005 – som kan ha påverkat hans hälsotillstånd. 

Tingsrätten gick helt på Ifs linje, det vill säga att det inte var mer sannolikt att besvären orsakats av trafikolyckan 1998 än av något annat.

Den trafikskadade mannen överklagade domen till Svea hovrätt.

I sin dom i veckan gick även hovrätten på Ifs linje. 

– Det är alltså inte klart mer sannolikt att trafikolyckan har orsakat de besvär som är tvistiga i målet, skriver hovrätten bland annat i sin dom. 

Här kan du som har ett Sak & Liv Premium-abonnemang ta del av hela domen från hovrätten.