Etikett: Zmarta

Zmarta påkallar tvångsinlösen av resterande aktier i Insplanet

Zmarta meddelade under måndagen att bolaget nu kontrollerar mer än 90 procent av aktierna i Insplanet och därför påkallar tvångsinlösen av resterande aktier i Insplanet.

Zmarta meddelar också att styrelsen för Insplanet – på begäran av Zmarta – i dag har kallat till extra bolagsstämma den 29 november som bland annat ska välja en ny styrelse. Här hittar du kallelsen. Styrelsen för Insplanet har även efter önskemål från Zmarta fattat beslut om att ansöka om avnotering av bolagets aktier från Nasdaq First North. Här hittar du kallelsen till bolagsstämman. 

Planerna från Zmarta på att köpa hela Insplanet offentliggjordes i augusti. I oktober fick Zmarta klartecken från Finansinspektionen för affären. I förra veckan meddelade Zmarta att 98 procent av aktieägarna hade accepterat budet.

98 procent av aktierna på plats – Zmarta fullföljer Insplanetköpet

Zmarta Group har nu beslutat att fullfölja förvärvet av Insplanet, sedan erbjudandet till aktieägarna i Insplanet accepterats av 98,0 procent av det totala antalet aktier och röster i Insplanet. 

Planerna på köpet av Insplanet offentliggjordes i augusti. I oktober fick Zmarta klartecken från Finansinspektionen för affären. Och nu meddelar alltså Zmarta att man går vidare med affären.

– Zmarta kan nu erbjuda Nordens vassaste plattform för de tre områden som utgör hushållens största utgifter – försäkringar, lån och elavtal. Konsumenterna sparar tid och pengar. Nästa steg är att expandera de tre vertikalerna på våra huvudmarknader och utnyttja den expertis som finns i båda bolagenför att skapa de bästa jämförelseprodukterna online. Insplanet har stor erfarenhet från digital förmedling av sakförsäkringar i Sverige. Zmarta har en stark position i Sverige, Norge och Finland. Sammantaget bildar detta grund för oss att expandera på och förändra dessa marknader. Zmarta ska bli norra Europas främsta och bredaste digitala jämförelsetjänst för privatekonomi, säger Björn Lander, ansvarig för digitala jämförelseplattformar globalt inom Bauer Media Group.

Zmarta beskriver sig nu som en ledande aktör inom jämförelse av privatekonomiska tjänster i Norden, med fokus på privatlån, bolån, elavtal och försäkringar.

– Jämförelsetjänster online har ökat transparensen på många marknader redan, men vi ser en fortsatt stor potential på den nordiska försäkringsmarknaden. Nordiska konsumenter använder inte dessa onlinetjänster i samma utsträckning som andra europeiska konsumenter, och den nordiska marknaden är idag inte tillräckligt transparent. Med vår gemensamma plattform kan vi proaktivt ge kunderna smarta råd samtidigt som de får en bättre överblick över privatekonomin, säger Tomas Jonson, VD på Insplanet, i sin kommentar.

Zmarta avser nu att gå vidare genom att erbjuda fler produkter på samma plattform, vilket är i linje med strategin inom Bauer Media Group, där Zmarta Group ingår. Bauer har investerat i flera digitala jämförelseplattformar i Europa – bland annat Polen och Tjeckien – med den övergripande strategin att erbjuda flera produkter på marknadsledande plattformar med starka varumärken.

Nyligen etablerade Bauer Group en central organisation för jämförelsetjänster, ledd av Björn Lander, tidigare VD för Zmarta Group.

– Bauers digitala jämförelseplattformar har nu marknadsledande positioner på sex europeiska marknader, som alla är starka när det gäller digitala konsumenttjänster. Strategin är att befästa dessa positioner och skapa breda plattformar, för att på så sätt öka transparens och jämförbarhet för konsumenterna. Vi är säkra på att de vill ha detta när de ska fatta viktiga beslut, särskilt om privatekonomin, säger Björn Lander.