Etikett: Zmarta

Zmarta påkallar tvångsinlösen av resterande aktier i Insplanet

Zmarta meddelade under måndagen att bolaget nu kontrollerar mer än 90 procent av aktierna i Insplanet och därför påkallar tvångsinlösen av resterande aktier i Insplanet.

Zmarta meddelar också att styrelsen för Insplanet – på begäran av Zmarta – i dag har kallat till extra bolagsstämma den 29 november som bland annat ska välja en ny styrelse. Här hittar du kallelsen. Styrelsen för Insplanet har även efter önskemål från Zmarta fattat beslut om att ansöka om avnotering av bolagets aktier från Nasdaq First North. Här hittar du kallelsen till bolagsstämman. 

Planerna från Zmarta på att köpa hela Insplanet offentliggjordes i augusti. I oktober fick Zmarta klartecken från Finansinspektionen för affären. I förra veckan meddelade Zmarta att 98 procent av aktieägarna hade accepterat budet.