Finansinspektionen invigde nytt innovationscentrum i dag

2 dagar Läs mer
SPP Fonder lanserar ny klimatsmart Europafond
2 dagar Läs mer
Grattis If! Utsedd till bästa hemsida inom bank och försäkring
4 dagar Läs mer

97 % röstade ja till Nordeas flytt – Torbjörn Magnusson till styrelsen

3 dagar Läs mer
Hjertas danska moderbolag gick back med 50 miljoner DKK 2017
3 dagar Läs mer
"Det märkliga är att gör-det-själv-varianten (fond alltså) ofta är dyrare än den färdigförpackade traditionella försäkringen. Konstigt."
Alectas Staffan Ström på bloggen Staffans Ström
Konsumentverket: Vilseledande marknadsföring från Folksam
3 dagar Läs mer
Alectas VD delaktig i EU-plan för mer hållbar finansmarknad
3 dagar Läs mer
Förenade Liv gör överlåtelse av beståndet till Folksam
3 dagar Läs mer
Lagrådsremiss i november om IORP2 – lagen ska träda i kraft april 2019
4 dagar Läs mer
HD prövar fråga om undantag i villkor för Ifs ansvarsförsäkring
4 dagar Läs mer
SPP gläds åt Åsa Wallenbergs placering på hållbarhetslista
4 dagar Läs mer
Läs in fler artiklar