Disciplinnämnden vill slippa lagstiftning om god förmedlarsed

Stoppa planerna på ny lagstiftning om god försäkringsförmedlar sed, utgå istället från branschöverenskommelser! Det skriver Försäkringsförmedlingsmarknadens disciplinnämnd i en skrivelse till regeringen. 

Skrivelsen är föranledd av arbetet med ny lagstiftning med anledning av EU:s försäkringsförmedlardirektiv, IDD. 

I skrivelsen, undertecknad av nämndens ordförande Per Johan Eckerberg, skriver nämnden att frågor om god förmedlarsed så långt som möjligt bör lösas utan lagstiftning. Man påpekar också att disciplinnämndens arbete i sig innebär en konkretion av vad som är god förmedlarsed, och att man i dag är mycket hög anslutning – uppskattningsvis över 95 procent – av försäkringsförmedlare utanför banksystemet. 

Försäkringsförmedlingsmarknadens disciplinnämnd består, enligt sin hemsida, av ledamöter med professionella insikter i och erfarenhet av de frågor som nämnden har att pröva. Disciplinnämnden ska verka för god försäkringsförmedlingssed genom uttalanden, förhandsbesked och ställningstaganden till disciplinfrågor.

29 december, 2016