Norska Legal Insurance Group etablerar filialkontor i Stockholm

15 dagar Läs mer
Marsh fick inte prövningstillstånd av HFD för sin momsfråga
18 dagar Läs mer
PRENUMERERA GRATIS!
FÅ NYHETERNA DIREKT I INKORGEN
Sverige svarar EU-kommissionen om införandet av IDD-direktivet
24 dagar Läs mer

Jacob Schlawitz lämnar Aon — Allan Karlsen och Erik Skoog blir tf

29 dagar Läs mer
Söderberg & Partners handlar upp tågförsäkring åt länstrafikbolag
30 dagar Läs mer
"Och mitt primitiva jag skulle gärna se att de skyldiga fick sina egna premiepensionskonton konfiskerade, som en extra straffpålaga."
Forenas samhällspolitiske chef Håkan Svärdman twittrar om domen i Falcon Funds-målet.
Två ytterligare förmedlarbolag lämnar Säkra och går till Tydliga
1 månad Läs mer
Norska Finanstilsynet beslutar om avveckling för Tide Forsikring AS
1 månad Läs mer
Nu har Exceed Capital beslutat att avveckla verksamheten
1 månad Läs mer
WTW förlorade i domstol i tvist om förmedlarupphandling
1 månad Läs mer
Safe Return Asset Management blir en del av Tydliga-gruppen
1 månad Läs mer
KKV har inga invändningar mot Nordic Capitals köp av Max Matthiessen
1 månad Läs mer
Läs in fler artiklar

Sak & Liv Premium