Hjertas danska moderbolag gick back med 50 miljoner DKK 2017

3 dagar Läs mer
FOSAK och FOLIV – två nya svenska organisationer för förmedlare
6 dagar Läs mer
Lagrådsremiss för ny lag om försäkringsdistribution
9 dagar Läs mer

Kompakt ointresse för finansiell rådgivning

13 dagar Läs mer
If avvecklar förmedlarsamarbete – 39 sägs upp i Norrköping
20 dagar Läs mer
"Att ha synpunkter på sitt pensionssparande trots att man har vaga begrepp om hur pensioner ... ja, blir till, känns som att ställas inför en tredjegradsekvation innan man fått kläm på multiplikationstabellen."
Krönikören och författaren Bengt Ohlsson resonerar i Dagens Nyheter om valfrihet och pensioner
Marsh förlorade i miljontvist om moms på utlandstjänster
23 dagar Läs mer
Insplanet växte 19 % fjärde kvartalet – men går med förlust
24 dagar Läs mer
Söderberg blir ny delägare i utbildningsföretaget Learnster
1 månad Läs mer
Alla Hjertans Dag! Hjerta lanserar sin nya organisation
1 månad Läs mer
Eva Pantzar Waage lämnar Max Matthiessen
1 månad Läs mer
Rättegång i juni i tvisten mellan Aon och uppsagd förmedlare
1 månad Läs mer
Läs in fler artiklar