Slutgaranterat! FABO avvecklas – överlåter beståndet till NRG

• Warren Buffett – avvecklar svenska FABO.

Nu överlåts hela försäkringsbeståndet i FABO – Försäkrings AB Bostadsgaranti – till brittiska NRG Victory Reinsurance Ltd. FABO kommer därefter att försättas i likvidation.

Försäkrings AB Bostadsgaranti startade år 2000 som ett helägt dotterbolag till AB Bostadsgaranti. Bolaget tecknande från start produktionsgarantier och ansvarsutfästelser, vilket tidigare legat i moderbolaget, och erbjöd dessutom byggfelsförsäkring för flerbostadshus och småhus i produktsortimentet.

I maj 2014 sålde AB Bostadsgaranti aktierna i FABO till Columbia Insurance Company som ingår i Berkshire Hathaway-koncernen med den inte helt okände Warren Buffett som VD och huvudägare. Även NRG – dit FABOs bestånd nu överlåts – ingår i Berkshire Hathaway-gruppen. 

Sedan januari 2016 tecknar inte FABO några nya försäkringar.

FABOs VD Ulrika Kjelltoft avslutar sin tjänst i samband med beståndsöverlåtelsen. Ny VD är britten Andrew Wilson

Enligt FABO kommer beståndsöverlåtelsen inte att ha någon praktisk påverkan i det dagliga arbetet, och inte påverka kunderna.

3 januari, 2017
Gunnar Loxdal
0706946048

Söderberg & Partners handlar upp tågförsäkring åt länstrafikbolag

11 timmar Läs mer
Rekordmånga fällningar hittills i år av Swedsecs disciplinnämnd
12 timmar Läs mer
PRENUMERERA GRATIS!
FÅ NYHETERNA DIREKT I INKORGEN
Alecta rekryterade tre nya nyckelmedarbetare till fastighetsbolaget
14 timmar Läs mer

AMF investerar 300 miljoner kr i snabbväxande techbolaget Yubico

19 timmar Läs mer
Så arbetar Itello med de omfattande migreringsprojekten
18 timmar Läs mer
"Marknaden brukar fungera som sämst när man behöver den som mest."
Riksbankchef Stefan Ingves om läget under corona-krisen
Safeture inleder samarbete med israeliskt riskanalysföretag
19 timmar Läs mer
Niklas Hjert: Så ska vi göra de avtalade försäkringarna mer kända
1 dag Läs mer
Två ytterligare förmedlarbolag lämnar Säkra och går till Tydliga
1 dag Läs mer
Nordea Liv i Norge tar över pensioner för 4,1 Mdr kr från Frende Forsikring
1 dag Läs mer
Hedvig får nu in 6 procent av alla nytecknade hemförsäkringar
1 dag Läs mer
Folksam: Många är klimatmedvetna — men få anpassar sitt sparande
1 dag Läs mer