Så ändrar regeringen på sitt förslag om resolutionsavgiften

Regeringen lägger nu fram ett nytt ändrat förslag om resolutionsavgiften, det vill säga den avgift bankerna betalar för att bygga upp en fond inför en eventuell bankkris. Enligt det nya förslaget trappas avgiften av tills nuvarande målnivå har uppnåtts – det vill säga 3 procent av insättningarna – då avgiften försvinner helt.

Den så kallade resolutionsavgiften har varit en följetong de senaste månaderna. 

Regeringens första förslag fick bland annat Nordea att ilskna till, och på allvar utreda möjligheterna till ett flytt av huvudkontoret från Sverige. Nordea har ännu inte tagit ställning i frågan om flytt. 

I dag på morgonen presenterade regeringen sitt omarbetade förslag om resolutionsavgiften. 

Där framgår bland annat att – till skillnad från tidigare – taket för avgiften ska ligga kvar. Det blir med andra ord inte fråga om en evig avgift för bankerna. Avsikten är att avgiften ska trappas ned efterhand, efter en höjning nästa år.  

– Vi har tittat noga på de remissvar som inkommit. Vår bedömning är att vårt nya förslag är väl avvägt, säger finansmarknadsminister Per Bolund i en presskommentar.

Regeringen skriver i sitt förslag att banksektorn gör stora vinster och att det är i goda tider som risker för den finansiella stabiliteten byggs upp, exempelvis genom ökad skuldsättning och stigande tillgångspriser. Därför menar regeringen att avgiftsuttaget till resolutionsreserven bör ökas.

Samtidigt finns skäl att ta intryck av remisskritiken mot promemorians förslag. Det gäller inte minst vissa av de invändningar som Finansinspektionen, Riksgäldskontoret och Sveriges riksbank framför, skriver regeringen.

– Sverige har en stor, koncentrerad och växande banksektor. Det innebär att det i Sverige finns behov av en stor resolutionsreserv, säger finansminister Magdalena Andersson i pressinformationen i dag från regeringen.

Regeringens förslag är nu att resolutionsavgiften ska vara 0,125 procent av avgiftsunderlaget för 2018, 0,09 procent för 2019 och 0,05 procent från år 2020 – fram tills 2025 då fonden beräknas vara fylld. Målnivån för resolutionsavgiften, tre procent av de garanterade insättningarna, kvarstår oförändrad.

8 juni, 2017
Gunnar Loxdal
0706946048