Toppen Skandia! Botten KPA! Söderbergs rankar hållbarhetsarbete

Rött för Alecta, KPA och Nordea. Grönt för Swedbank, SPP, LF Nya trad och Skandia.

Söderberg & Partners har släppt årets rapport om pensionsbolagens hållbarhetsarbete. Den innehåller bland annat en rankning av bolagen, där bara fyra får grönt ljus för sitt arbete med hållbarhetsfrågor.

Året hållbarhetsrapport från Söderberg & Partners heter Hållbara Pensionsbolag 2017 – Ansvarsfull ägarstyrning och fokuserar på bolagens ägarstyrning och arbete i valberedningar. Den innehåller även en rankning av 13 pensionsbolag utifrån deras hållbarhetsarbete.

Trots att pensionsbolagen ofta är stora ägare i många företag verkar de sakna den rätta viljan eller förmågan att förmå valberedningar att kräva hållbarhetskompetens hos styrelseledamöter.

6 av 10 pensionsbolag skriver i sin ägarstyrningspolicy att hållbarhetsfrågor är styrelsens ansvar. Men hållbarhetskompetens finns bara i 2 av 10 bolagsstyrelser som pensionsbolagen har nominerat. Faktum är att valberedningarnas intresse för hållbarhetskompetens hos styrelseledamöter har halverats sedan 2015, medan efterfrågan på digitaliseringskompetens har mer än fördubblats.

Rapporten innehåller också en genomgång av 13 pensionsbolags hållbarhetsarbete utifrån tre områden: påverkansarbete, hållbarhetsambitioner och värdeskapande samt process för hållbara investeringar. Områdena betygssätt var för sig och vägs sedan samman till en rankning enligt en trafikljusmodell.

Rött ljus: Alecta, KPA Pension, Nordea Liv & Pension

Gult ljus: AMF, SEB Pension & Försäkring, Gamla SEB Trygg Liv, Folksam Liv, Handelsbanken Liv, Länsförsäkringar Gamla Trad

Grönt ljus: Swedbank, SPP, Länsförsäkringar Nya Trad, Skandia

– Vi ser att de bolag som fått röda betyg tidigare år är mer angelägna att förbättra sitt hållbarhetsarbete och få ett högre betyg. Vi ser också att de bolag som under längre perioder tilldelats gröna betyg tenderar att ”luta sig tillbaka” och nu hamnar på efterkälken i några av de perspektiv som vi tittar på i vår analys. Hela branschen utvecklas väldigt snabbt inom detta område, och det är därför viktigt att fortsätta ligga i framkant och leda utvecklingen för att kunna behålla ett grönt betyg, säger Victoria Lidén som är en av rapportens författare.

Hela rapporten finns att läsa här.

2 november, 2017
Gunnar Loxdal
0706946048