Insr rapporterade förlust på 145,9 miljoner NOK Q4 2017

• Espen Husstad, VD för Insr

Det norska skadeförsäkringsbolaget Insr rapporterade idag på morgonen en förlust på 145,9 miljoner NOK. Enligt Insr gäller större delen av förlusten engångskostnader, medan den underliggande försäkringsaffären visar positivt resultat. 

Bolaget hade under det fjärde kvartalet extraordinära kostnader på sammanlagt 150 miljoner NOK. Enligt Insr handlar det framförallt om kostnader för att genomföra fusion med försäkringsbolaget Nemi, och ”städning av balansräkningen”. 

Insr är angelägna att påpeka att den underliggande försäkringsrörelsen går bra. Skadekostnadsprocenten sjönk under 2017 till 69,9 (75,2). Under fjärde kvartalet uppgick skadekostnadsprocenten till 71,4. 

Premieintäkten för egen räkning under fjärde kvartalet har ökat till 93,6 (67,8) miljoner NOK. 

Men bolagets rörelseresultat under fjärde kvartalet uppgick alltså till en förlust på –145,9 (–27,3) miljoner kronor. 

I övrigt rapporterar Insr att myndigheterna har ny givit klartecken för fusion med försäkringsbolaget Nemi, samgåendet väntas ske under andra kvartalet. Fusionen väntas fördubbla premievolymen för Insr. 

28 februari, 2018
Gunnar Loxdal
0706946048