Ica Försäkring över 100 Mkr i premieintäkt under förra året

Under förra året uppgick premieintäkten för egen räkning i Ica Försäkring till 102 miljoner kronor, jämfört med 63 miljoner kronor år 2016, motsvarande en ökning på över 60 procent. Det framgår av bolagets nyligen registrerade årsredovisning för 2017. 

Premieinkomsten före återförsäkring uppgick 2017 till 346 (246) miljoner kronor, motsvarande en ökning på drygt 40 procent. Det största försäkringsområdet är sjuk- och olycksfall med 41 miljoner kronor i premieintäkter. 

Försäkringsersättningarna uppgick till 79 (63) miljoner kronor. Driftskostnaderna låg på 77 (80) miljoner kronor. Combined ratio hamnade därmed på 152 (227) procent 

Det försäkringstekniska resultatet förbättrades därmed till -51 (-80) miljoner kronor. Tack vare koncernbidrag på 49 (78) miljoner kronor uppgår det samlade resultatet till en förlust på endast -3 (-2) miljoner kronor. Bolaget hade under året i genomsnitt 41 (25) anställda. 

VD Carl Farberger säger i sin kommentar i årsredovisningen att bolaget nu har över 100 000 privatkunder och är det snabbast växande bolaget på den svenska marknaden. 

– Tillväxten är hög och marknadsandelen överstiger en procent för våra huvudprodukter. Samtidigt känns det tillfredsställande att vi förutom kraftig tillväxt har lyckats uppnå en god lönsamhetsutveckling helt i linje med vår plan. 

Ica Försäkring lanserades i oktober 2015, och började marknadsföra sig mer brett under 2016. 

Här kan du som prenumererar på Sak & Liv Premium ta del av hela årsredovisnngen. 

1 augusti, 2018
Gunnar Loxdal
0706946048