LO avstyrker med eftertryck delar av lagen om tjänstepensionsföretag

I sitt remissvar skriver LO att man med eftertryck avstyrker delar av lagen om tjänstepensionsföretag. Det gäller bland annat förslaget att inte ge möjlighet att erbjuda tilläggsförmåner i tjänstepensionsföretag. 

LO är en av tyngre aktörerna när det gäller tjänstepensionsföretag, i egenskap av delägare i flera stora bolag med inriktning på tjänstepensioner och som avtalspart när det gäller tjänstepensionsförmåner för en stor grupp anställda i Sverige.

Det här är några av de mest väsentliga punkterna i LO:s kritik av lagförslaget i den promemoria som skickats ut på remiss:

• Ingen speciell reglering för tjänstepensionsföretag. LO skriver att man avstyrker örslaget i promemorian att inte skapa en särskild anpassad sektorsreglering för tjänstepensionsföretag, trots de möjligheter som ges inom ramen för andra tjänstepensionsdirektivet.

Ingen möjlighet till tilläggsförmåner i tjänstepensionsföretag. LO ogillar också att tjänstepensionsföretag inte enbart ska kunna tillhandahålla tilläggsförmåner. LO påpekar även att IORP II uttryckligen ger en sådan möjlighet.

För hög nivå på kapitalkraven. LO anser visserligen att ett riskbaserat kapitalkrav bör införas. Samtidigt menar LO att den nivå som har föreslagits i promemorian är för hög och inte anpassad till de risker och förutsättningar som gäller för tjänstepensionsföretag.

LO passar också på att påpeka att det är ”olyckligt och oacceptabelt” att regeringen presenterar lagförslaget så pass nära inpå dess ikraftträdande. Möjligen hade det varit möjligt att acceptera de snäva tidsramarna om förslaget i allt väsentligt byggt på den tidigare tjänstepensionsföretagsutredningen, menar LO.

– Förslagen i promemorian avviker dock i väsentliga delar från den tidigare utredningen, vilket gör den föreslagna tidplanen oacceptabel då den inte medger en seriös beredning, skriver LO i remissvaret som undertecknats av Renée Andersson och LO:s ordförande Karl-Petter Thorwaldsson.

Här kan du läsa LO:s hela remissvar på promemorian ”En ny reglering för tjänstepensionsföretag”. 

10 oktober, 2018
Gunnar Loxdal

Chubb stäms på 2 miljoner kronor efter dödsfall på fotvandring

12 timmar Läs mer
Sari Harjunniemi utsedd till ny VD för Söderberg i Finland
14 timmar Läs mer
PRENUMERERA GRATIS!
FÅ NYHETERNA DIREKT I INKORGEN
Hedvig satsar på reklam på temat ”It’s just stuff”
9 timmar Läs mer

FI larmar: Corona-krisen kan tvinga pensionskassor till likvidation

1 dag Läs mer
Greater Than samarbetar med Zurich om försäkring för bildelningstjänst
10 timmar Läs mer
"Nu är det fritt fram för fondbolag att mjölka dina fonder på extra pengar, det är slutsatsen av tingsrättens frikännande av Allras ledning."
Jonas Lindmark, Morningstar, drar en slutsats av tingsrättsdomen i Allra-målet.
Skandia lanserar ny digital tjänst för pensionsrådgivning
17 timmar Läs mer
Corona-krisen: Änkan halverar återbäringsräntan till 4 procent
17 timmar Läs mer
Agria: Årets hundpromenad blir helt digital
1 dag Läs mer
Harry Strömberg blir ny chef för Willis Towers Watson i Finland
1 dag Läs mer
FI återkallar Exceed Capitals tillstånd med omedelbar verkan
1 dag Läs mer
SEB: Svenska folkets förmögenhet minskade mer än 1 000 miljarder kr!
1 dag Läs mer