Alectas VD delaktig i EU-plan för mer hållbar finansmarknad

3 dagar Läs mer
Lagrådsremiss i november om IORP2 – lagen ska träda i kraft april 2019
4 dagar Läs mer
Nya regler för pensionsstiftelser föreslås från januari 2019
5 dagar Läs mer

Nordea Livförsäkring AB delar ut 650 Mkr till moderbolaget

9 dagar Läs mer
Sänkt återbäringsränta i VFF Pension från den 1 mars
9 dagar Läs mer
"På något sätt har det här monstret dragit iväg på ett osunt sätt."
Jessica van der Sluijs, professor i civilrätt vid Stockholms universitet, kommenterar detaljnivån i EU:s regelverk på Svensk Försäkrings omvärldsseminarium.
ITP-upphandlingen: Movestic och Handelsbanken nya valbara bolag
9 dagar Läs mer
KPA Pension investerar 200 Mkr i grön obligation i Vellinge
10 dagar Läs mer
Skandia dubbelvinnare i Söderberg & Partners trafikljusrapport
11 dagar Läs mer
DI: AMF och Alecta kan tjäna miljarder på Spotifys börsnotering
16 dagar Läs mer
Affärsområdeschef Magnus Julin lämnar Movestic i mars
19 dagar Läs mer
Hon blir ny ledamot i Skandias fullmäktige
23 dagar Läs mer
Läs in fler artiklar