C-motion förespråkar värdepapperiserade försäkringsrisker

• Helena Lindahl, näringspolitisk talesperson för Centerpartiet.

De båda centerpartistiska riksdagsledamöterna Per Åsling och Helena Lindahl föreslår i en motion att regeringen ska utreda förutsättningarna för Sverige som hemvist för värdepapperisering av försäkringsrisker. Detta skulle underlätta tillgången till alternativt försäkringskapital för svenska aktörer, och därmed förstärka klimatanpassningen av det svenska samhället, heter det i motionen. Samtidigt skulle det också bidra till att göra Sverige till ett mer attraktivt centrum för finansiella tjänster.

I sin motivering skriver de båda riksdagsledamöterna att de pågående klimatförändringarna kan komma att öka påfrestningarna på försäkringssystemet:

— Klart är att behovet både av förebyggande åtgärder och av ett fungerande försäkringsskydd kommer att öka. Det innebär en ökad påfrestning på försäkringssystemet och ställer krav på nytänkande, skriver motionärerna — som pekar på att det i dag saknas en fungerande skördeskadeförsäkring och ett fungerande försäkringsskydd vid dammbristningar, och att Länsförsäkringar meddelat att man slutar försäkra nybyggda hus i områden som är utsatta för klimatrisker.

Dessa svårigheter kommer sannolikt att öka i takt med att extrema väderhändelser blir vanligare, anser Per Åsling och Helena Lindahl, och lyfter fram att värdepapperisering av försäkringsrisker kan skapa tillgång till nytt försäkringskapital. En sådan lösning skulle kunna vara Insurance Linked Securities, ILS, som ges ut av återförsäkringsbolag, försäkringsbolag eller företag och länder som vill skydda sig ekonomiskt mot vissa händelser.

— Skälet till att ILS blivit populärt och idag utgör ca 16 % av den globala återförsäkringsmarknaden är att de skapar tillgång till den mångdubbelt större kapitalmarknaden för att täcka försäkringsrisker. En diversifierad tillgång till kapital förbättrar också konkurrenssituationen och kan innebära en prispress nedåt på återförsäkring, skriver motionärerna.

Motionärerna menar nu att en svensk marknad för ILS skulle underlätta tillgången till försäkringskapital. Man pekar på att länder som Storbritannien, Irland och Cypern har infört lagstiftning för att specialföretag för att strukturera ILS ska kunna ha hemvist i landet. Det ses som ett naturligt steg för att behålla konkurrenskraften i den brittiska finanssektorn då det alternativa försäkringskapitalet utgör en allt större andel av försäkringsmarknaden.

— Det finns flera skäl till varför ett Sverige bör ta ett sådant steg nu. För det första så har Sverige flera fördelar som uppskattas av finansiella företag, inte minst i form av institutionell stabilitet, förutsägbara regler och låg korruption. För det andra så skulle, som framförts, katastrofobligationer byggda med svenska regelverk vara mer tillgängliga för svenska aktörer som behöver försäkring. För det tredje så bör naturligtvis Sverige, om vi ska behålla vår position som finansiellt centrum, bejaka och möjliggöra finansiell innovation, skriver Per Åsling och Helena Lindahl — som nu önskar tre konkreta förädringar för att underlätta för ILS:

• Klargöranden kring skattevillkoren för denna typ av specialföretag.

• Den regulatoriska bördan måste begränsas och ta hänsyn till företagens syfte och verksamhet.

• Skapa möjlighet att ge ut flera av varandra oberoende försäkringsobligationer.

Det senare kräver företag med segregerade konton, Protected Cell Companies, vilket inte möjliggörs av dagens lagstiftning.

Per Åsling är Centerpartiets skattepolitiske talesperson och Helena Lindahl är näringspolitisk talesperson.

3 december, 2018
Gunnar Loxdal

Christer Ragnar vann i domstol om skatt på uttag ur k-försäkring

10 timmar Läs mer
Johannes Ekström utsedd till ny CFO för mySafety Group
17 timmar Läs mer
PRENUMERERA GRATIS!
FÅ NYHETERNA DIREKT I INKORGEN
10,3 procents avkastning i Tredje AP-fonden första halvåret
10 timmar Läs mer

Nytt verktyg från SEB ska lyfta fram ojämlikheten i pensionerna

15 timmar Läs mer
Itello förvärvade norska konsult- och aktuariebolaget Eikos AS
12 timmar Läs mer
"Försäkringsbranschen är en ekonomisk gigant, men trots det sätter den inget påtagligt avtryck vare sig i Antikrundan, i människors karriärdrömmar eller i det offentliga samtalet."
Håkan Svärdman resonerar i Dagens Arena om varför få människor engagerar sig i sin försäkring.
Greater Than ökade omsättningen med 19 procent andra kvartalet
13 timmar Läs mer
Afa: Lärarna blir sjukskrivna när terminen startar
17 timmar Läs mer
100 euro i rabatt för Sak & Livs läsare på årets stora europeiska event om skadehantering!
18 timmar Läs mer
Alm Brand uppjusterar helårsprognosen efter resultatet första halvåret
1 dag Läs mer
Alexander Santrisi går till Säkra Stockholm Nowa AB
1 dag Läs mer
Domstol tvingar Växjö kommun att göra om förmedlarupphandling
1 dag Läs mer