• Diagrammet visar nuvärdet av skatteförmånen vid pensionssparande i de olika OECD-länderna, uttryckt som procent av nuvärdet av insättningen.

Sverige är sämst i OECD på att subventionera pensionssparande

Sverige sticker ut bland alla länder i OECD genom att ha den lägsta nivån av subvention för pensionssparande. Det framgår av OECD:s senaste årliga rapporten om olika länders pensionssystem. 

OECD har presenterat den fjärde upplagan av sin granskning av de utvecklade ländernas pensionssystem. I rapporten konstateras att förtroendet för pensionssystemen är lågt, bland annat mot bakgrund av låg avkastning, åldrande befolkningar och otillräckliga pensionsnivåer.

Sverige hamnar — liksom tidigare år — någonstans i mitten i OECD:s bedömning när det gäller kompensationsgraden från pensionssystemet, med drygt 50 procents ersättningsnivå för en medelinkomsttagare. Danmark och Nederländerna ligger i topp.

Ingen stor överraskning med andra ord.

Men i ett avseende står Sverige ut som extremt.

Det gäller i vilken mån staten erbjuder möjlighet till skattesubventionerat pensionssparande. Där är Sverige nu sämst i klassen, visar OECD:s sammanställning. Enligt OECD motsvarar Sveriges subvention av pensionssparandet 8 procent av inbetalningen för en medelinkomsttagare. Dock är det något oklart vad OECD-rapporten syftar på, med tanke på att den tidigare möjligheten för privatpersoner att få avdrag för pensionssparande nu har tagits bort. Om OECD:s slutsatser om pensionssparande i Sverige skulle bygga på gamla uppgifter, framstår Sverige med andra ord som än mer avvikande än tidigare när det gäller bristen på subventioner av pensionssparande.

OECD står för Organisation for Economic Co-operation and Development — eller på svenska — Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling. OECD har 35 medlemsländer med tyngdpunkt på världens mest industrialiserade nationer.

Här kan du ta del av OECD:s rapport. 

4 december, 2018
Gunnar Loxdal