Aon publicerar rapport om hur arbetsgivare arbetar med med välbefinnande

Aon publicerade under december en rapport om hur arbetsgivare arbetar med de anställdas välbefinnande. 

Enligt rapporten blir det allt viktigare för företag att arbeta med hälsofrämjande insatser för de anställda.

Av rapporten framgår att 82 procent av arbetsgivarna i norden ser ett samband mellan medarbetarnas hälsa och prestation. Samtidigt är det endast 54 procent av arbetsgivarna i rapporten som har tagit fram en hälsopolicy — en siffra som dock är högre än för arbetsgivare i övriga Europa.

Aon menar att de största utmaningarna för arbetsgivare i Norden handlar om att behålla kompetent personal och att öka produktivitet och prestation.

Här hittar du mer information om rapporten. 

9 januari, 2019
Gunnar Loxdal