Nu svarar Svenskt Näringsliv och PTK på kritiken från LF och Skandia

Regeringens lagförslag om tjänstepensionsbolag behöver göras om i grunden. Annars riskerar man att helt i onödan kraftigt försämra den välfungerande tjänstepensionen ITP för drygt två miljoner tjänstemän och 35 000 arbetsgivare, skriver pensionsexperterna Ingvar Backle, Svenskt Näringsliv, och Dan Wallberg, PTK, i en replik till Skandia och Länsförsäkringar. 

Det råder som bekant djup splittring i försäkringsbranschen i synen på framtidens reglering av tjänstepensionsbolag.

På ena sidan står arbetsmarknadens parter, partsbolagen och pensionskassorna — som förespråkar en reglering av morgondagens tjänstepensionsbolag som inte avviker från EU:s minimikrav i IORP-reglering. På andra sidan återfinns de privata försäkringsbolagen, som av konkurrensskäl förespråkar en lagstiftning i linje med regeringens förslag där utgångspunkten är Solvens 2-regelverkets kapitalkrav.

Svenskt Näringsliv och PTK publicerade för en vecka sedan ett debattinlägg i Svenska Dagbladet där man varnade för att det föreslagna regelverket för tjänstepensionsbolag leder till en sönderreglerad tjänstepensionsmarknad, där väl fungerande lösningar för tjänstepensionen riskerar att förstöras. Här kan du läsa den artikeln.

Skandia och Länsförsäkringar menade i ett svar på debattartikeln att PTK och Svenskt Näringsliv missförstått regeringens förslag. Skandia och Länsförsäkringar argumenterade i sin artikel för att morgondagens reglering av tjänstepensionsbolag av konkurrensskäl inte bör avvika alltför mycket från Solvens 2-regelverket för försäkringsbolag, och uppmanade regeringen att ”… inte låta sig influeras av PTK, partsbolagen och Svenskt Näringslivs påverkansarbete”. Här hittar du debattinlägget från Skandia och Länsförsäkringar. 

Nu svarar Svenskt Näringsliv och PTK på argumentationen från Skandia och Länsförsäkringar, och upprepar sin hårda kritik av lagförslaget.

Svenskt Näringslivs pensionsexpert Ingvar Backle och PTK:s pensionsexpert Dan Wallberg trycker i sitt debattinlägg på att kapitalkrav i sig innebär inte trygghet för spararna. Däremot innebär svenska lagförslaget begränsningar i svenska tjänstepensionsföretag möjligheter att konkurrera på EU:s inre marknad, menar de.

— De svenska tjänstepensionsföretagen är robusta och sannolikheten för att de skulle gå i konkurs är mycket liten, något som tydligt framgår av Finansinspektionens konsekvensanalys. Därför fokuserar arbetsmarknadens parter på att få så bra avkastning som möjligt och ge spararna så höga pensioner som möjligt, heter det i det senaste debattinlägget.

— De politiska förslagen behöver nu göras om i grunden. Annars riskerar de att kraftigt försämra den välfungerande tjänstepensionen ITP för drygt två miljoner tjänstemän och 35 000 arbetsgivare, helt i onödan, skriver artikelförfattarna i sin slutkläm.

Här läser du det senaste debattinlägget från Svenskt Näringsliv och PTK. 

14 januari, 2019
Gunnar Loxdal