Nu sänker Skandia återbäringen — igen! 5 procent från den 1 februari

I morgon den 1 februari justerar Skandia sin ordinarie återbäringsräntan på traditionellt förvaltat försäkringskapital, från nuvarande 5 procent till 4 procent.

– Som ett resultat av god kapitalförvaltning och en gynnsam utvecklig på aktiemarknaden kan vi se tillbaka på en mycket god avkastning i livportföljen. De kommande åren är det realistiskt att förvänta sig en avmattning i såväl svensk som internationell konjunktur. Den volatilitet vi sett på aktiemarknaden under senare tid får vi räkna med att se mer av. Det är därför realistiskt att ställa in sig på lägre avkastningsnivåer framöver, vilket innebär att återbäringen kommer ner på en lägre nivå, säger Frans Lindelöw, koncernchef på Skandia, i en presskommentar.

Det är andra gången på bara två månader som Skandia genomför en sänkning av återbäringen. Den 1 december justerade Skandia ned återbäringsräntan från 6 procent till 5 procent. Då hade återbäringen legat på nivån 6 procent sedan den 1 september 2017, då nivån justerades ned från 7 procent.

Under juli förra året genomförde Skandia en momentan höjning av återbäringsräntan till 40 procent, mot bakgrund av bolagets då höga kollektiv konsolideringsgrad. Den extra juliåterbäringen motsvarade knappt 3 procent på årsbasis.

31 januari, 2019
Gunnar Loxdal