SPP:s premieinkomst ökade med 28,2 procent förra året

Under förra året ökade SPP:s premieinkomst med 28,2 procent, på grund av tillväxt i bolagets tjänstepensionsaffär. Det framgår av information som SPP lämnade i dag på morgonen om sitt bokslut för 2018.

De inbetalade premierna ökade till 10 703 (8 347) miljoner kronor. SPP:s totala förvaltade kapital uppgick per den 31 december 2018 till 168 (170) miljarder kronor.

Under 2018 kunde SPP uppvisa ett resultat före skatt på 636 miljoner kronor för 2018, jämfört med 608 miljoner kronor under 2017.

– Vi växlar upp affären och bryter ny mark. SPP har kommit en bra bit på vägen längs vår digitala resa, vilket bidragit till den starka tillväxten, kommenterar SPP:s VD Staffan Hansén bolagets resultat under 2018.

I december lanserade SPP vad man menar är Sveriges första heldigitala tjänstepensionserbjudande.

– Vi slopar alla blanketter och manuella moment, men nöjer oss inte där. Från att du som företagskund har bestämt dig så behövs bara signering med Bank-ID, och snabbt är pensionsplanen etablerad och klar. Enkelt, smidigt och felfritt, säger Staffan Hansén.

Avkastningen för spararna var inte lika positiv som den ekonomiska utvecklingen i bolaget. Enligt SPP har sparande med garanti för en typkund i arbetslivsfasen avkastat —3,1 procent under perioden, och för en typkund som uppnått pensionsålder -0,5 procent. Avkastningen för fonden SPP Mix 80 i fondförsäkring, representativ för sparare i arbetslivsfasen, uppgick till —3,50 procent. Avkastningen i SPP Mix 20, representativ för sparare i pensionsålder, uppgick till —1,52 procent.

13 februari, 2019
Gunnar Loxdal