Så stuvar Gjensidige Sverige om i företagsledningen

Omstuvning för förnyelse och dynamik. Karolin Bernås, Marcus Ljungblad och Fredric Widlund får nya roller i ledningsgruppen för Gjensidige Sverige.

Gjensidige har genomfört ett antal förändringar i företagsledningen i Sverige. Karolin Bernås blir chef för den nya enheten Produkt, Pris och Erbjudande, Markus Ljungblad blir ny chef för Skador och Fredric Widlund blir chef för den nya enheten Finans & Kontroll. 

Enligt Gjensidige genomförs förändringarna för att möta nya projekt och satsningar.

— Vi befinner oss i en positiv spiral i Sverige och det är ett perfekt läge att växla upp inför vår fortsatta tillväxtresa framåt. För att underbygga våra ambitioner både inom privat- och företagssegmentet, stärker vi nu upp vår organisation ytterligare genom att stuva om i vår ledningsgrupp. Förändringarna vi gör nu ska bidra till förnyelse och dynamik i organisationen, så att vi på bästa vis kan möta de allt snabbare förändringar vi ser i vår omvärld, säger Gjensidiges Sverigechef Anders Lundin i en kommentar.

Som chef för den nya enheten Produkt, Pris och Erbjudande får Karolin Bernås ansvar för Gjensidiges produkter och helhetserbjudande inklusive prissättning. Hon har tidigare arbetat flera år som chef för Skador inom Gjensidige Sverige.

— Jag ser fram emot att lägga mitt fokus tidigare i kedjan, det vill säga att starta med kundens behov och hur vi på bästa sätt kan uppfylla dem. Det är ett uppdrag där vi måste tänka på hela kundresan, och hur vi kan skapa förutsättningar för medarbetare på alla avdelningar att lyckas. Det känns spännande och viktigt. Sedan har jag en bakgrund som kundanalytiker och controller, så jag gillar de mer analytiska delarna i uppdraget och att få grotta ner mig ordentligt i siffror, säger Karolin Bernås.

Markus Ljungblad som blir ny chef för Skador har tidigare varit ansvarig för skaderegleringsavdelningar hos exempelvis Trygg-Hansa och Europ Assistance. Inom Gjensidige har han bland annat ansvarat för lanseringen av Schysst och varit tf chef för den tidigare enheten Verksamhetsstyrning.

— Vi ansvarar för all skadereglering inom Gjensidige Sverige, det är vi som levererar våra produkter när våra kunder råkat ut för någonting. Skadeverksamheten är otroligt viktig både ur kund- och resultathänseende. Jag är otroligt glad och förväntansfull att få jobba tillsammans med alla inom Skador för att hitta förbättringsområden som ger bättre kundnöjdhet och resultat, säger Markus Ljungblad.

Fredric Widlund blir som chef för den nya enheten Finans & Kontroll ansvarig för finansiell styrning, compliance, uppföljning och kontroll av verksamheten. Här samlas även Gjensidiges dotterbolag. Fredric Widlund har närmast tidigare under flera år varit chef för Analys, Pris och Produkt i Sverige.

— Den nya rollen innebär ett ansvar för business controlling, finansiell controlling, compliance och våra svenska dotterbolag. Det är en renodling av vår tidigare enhet Verksamhetsstyrning där vissa delar brutits ut. Det är en väldigt bra grupp med personer som jobbar inom avdelningen som det ska bli otroligt roligt att få bli en del av, säger Fredric Widlund i sin kommentar.

8 juni, 2022
Gunnar Loxdal