Gar-Bo Försäkring förbättrade totalkostnadsprocenten till 87 %

Lönsam tillväxt. Gar-Bo-koncernen ökade under 2022 sin omsättning med 16 procent samtidigt som rörelsens resultat var starkt.

Under förra året förbättrade Gar-Bo Försäkring sin totalkostnadsprocent till 87 procent jämfört med 88 procent föregående år, samtidigt som premievolymen ökade med 16 procent. Det framgår av information från Gar-Bo-koncernen på torsdagen.

Premieinkomsten i Gar-Bo Försäkring uppgick 2022 till 458 miljoner kronor jämfört med 396 miljoner kronor år 2021. Tillväxten är enligt bolaget främst ett resultat av det gångna gynnsamma marknadsläget inom bostadsproduktion, samt en geografisk expansion genom strategiska samarbeten.

För Gar-Bo-koncernen som helhet uppgick försäljning till 543 miljoner kronor, en ökning med 16 procent jämfört med 2021.

— 2022 var verkligen ett rekordår på många sätt. Vi har visat att vi kan anpassa oss till förändringar på ett fantastiskt sätt och gör det lilla extra för våra kunder och våra kollegor. Jag är stolt över att leda detta bolag — vi vågar tänka nytt och som team åstadkommer vi stora saker tillsammans, säger VD Linnea Moberg i en kommentar.

Gar-Bo konstaterar samtidigt att det var ett utmanande omvärldsläge under 2022 där det inom vissa kundsegment märktes en tydlig inbromsning, medan andra segment varit fortsatt stabila och vissa områden växer.

Här kan du som har ett abonnemang på Sak & Liv Premium ta del av årsredovisningen för Gar-Bo AB 2022.


25 maj, 2023
Gunnar Loxdal