Etikett: EiB

Folksam investerar 3 Mdr kr i gröna obligationer från EIB

Folksamgruppen meddelar i dag att man köper gröna obligationer till ett värde av drygt 3 miljarder kronor, eller 400 miljoner USD, utgivna av Europeiska investeringsbanken.

Så här fördelar sig investeringen inom Folksamgruppen: Folksam Liv 182 miljoner USD, Folksam Sak 52 miljoner USD och KPA Pension 166 miljoner USD.

Investeringen beskrivs som Folksamgruppens hittills största enskilda förvärv av gröna obligationer.

– Vårt engagemang i gröna obligationer gynnar direkt våra kunder genom att deras pengar bidrar till miljö- och klimatsmarta projekt, samtidigt som de får trygg avkastning. Dessa investeringar visar hur vi kan göra verklig nytta och leva enligt Folksams vision, säger Jens Henriksson, VD och koncernchef i Folksamgruppen, i en presskommentar.

Europeiska investeringsbankens är en av världens största emittenter av gröna obligationer. Obligationerna finansierar projekt inom förnyelsebar energi – som vind, sol och vatten – och energieffektivitet.

Genom investeringen i Europeiska investeringsbankens gröna obligationer har Folksamgruppen nu investerat omkring 20 miljarder kronor i gröna obligationer under två år. Målet är att innan utgången av 2018 öka investeringarna till 25 miljarder kronor.