Etikett: Finans norge

Ny forskningsstudie: Sjukfrånvaron minskar med vårdförsäkring

Företag med sjukvårdsförsäkring har lägre sjukfrånvaro än andra. Det visar en forskningsstudie i Norge som publiceras i tidningen Velferd. 

Studien, som refereras av branschorganisationen Finans Norge, pekar på att sjukfrånvaron är 0,4–0,5 procentenheter lägre i företag som har sjukvårdsförsäkring. 

Studien har genomförts vid Avdelningen för hälsoekonomi vid Universitet i Oslo. Professor Terje P Hagen är en av forskarna bakom studien. Enligt honom innebär minskningen av sjukfrånvaron att det är lönsamt för de allra flesta företag att teckna sjukvårdsförsäkringar. 

– Det betyder att hälsoförsäkring är lönsamt i nästan alla branscher, säger Terje P Hagen i en intervju i tidningen Velferd. 

Här kan du ta del av artikeln i tidningen Velferd.