Etikett: Gustav sjöholm

Fondbolagen: Allt färre svenskar sparar till pensionen

På två år har andelen svenskar som har ett fondsparande som syftar till pensionen minskat med 7 procentenheter. Det visar en undersökning från TNS Sifo Prospera utförd på uppdrag av Fondbolagens förening. 

I år uppger 39 procent av svenska fondsparare att det huvudsakliga ändamålet med fondsparandet är pensionen. Det är 7 procentenheter färre än  2016 då 46 procent uppgav att syftet med sparandet var pensionen.

– Att allt färre fondsparare uppger sig spara till sin pension är en utveckling som går åt fel håll. Särskilt då vi vet att det i framtiden kommer ställas högre krav på ett privat pensionssparande för att leva upp till de visioner och drömmar man har som pensionär, säger Gustav Sjöholm, sparekonom på Fondbolagens förening, i en presskommentar.

Samtidigt har andelen svenskar som känner ett behov av att komplettera pensionen med ett privat pensionssparande ökat. Från år 2016 har andelen som känner ett behov av privat pensionssparande ökat från 43 procent till 47 procent.

Kvinnor känner ett större behov av att komplettera pensionen med ett privat sparande. 52 procent av kvinnorna uppger att de har ett behov av ett privat pensionssparande, jämfört med 40 procent av männen.

TNS Sifo Prosperas undersökning bygger på telefonintervjuerna med ett urval av 1 000 svenskar, från den 14 mars till den 26 april 2018.