Etikett: Hans-Erik Andersson

Skandia avslog motion om saklig information

Torsdagen den 4 maj 2017 höll Skandia årets bolagstämma. Vid stämman omvaldes hela styrelsen, det vill säga ordförande Hans-Erik Andersson och Peggy Bruzelius, Mengmeng Du, Reinhold Geijer, Sverker Lundkvist, Christer Löfdahl, Per Nordlander, Jonas Persson samt Kristina Schauman.

Representanterna för det numera kundägda bolagets ägare bestämde samtidigt att ledamöterna för sitt styrelsearbete ska få 450 000 kr var, utom Hans-Erik Andersson som får 1,8 miljoner kronor. Dessutom utgår ett antal hundratusen kronor extra för arbete vissa utskott. Fullmäktigeledamöter får 100 000 kronor var, utom vice-ordförandena som får dubbelt så mycket och ordföranden som får fyra gånger så mycket.

I övrig beslutade stämman ingenting nytt, utan bestämde att ägarinstruktionerna och riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare ska vara oförändrade.

Tre motioner hade inkommit till stämman, bland andra en från en kund/ägare som anser att ”Skandias kommunikation med sina delägare ger … en glättad och missvisande bild av verksamhetens resultat” och som därför ville att stämman skulle uppdra åt styrelsen att ”strama upp kommunikationen med delägarna så att den blir saklig, meningsfull och utan självberöm”.

Bolagsstämman beslutade, enligt styrelsens förlag, att lämna denna och övriga motioner utan åtgärd.