Etikett: förvaltningsrätten

Marsh överklagar beslut om moms och skattetillägg till domstol

Marsh har överklagat ett beslut från Skatteverket om att påföra bolaget ytterligare moms och ett skattetillägg. 

Bakgrunden till Skatteverkets beslut är att myndigheten menar att Marsh har hanterat moms för tjänster från Marshbolag i andra länder på ett felaktigt sätt.

Beslutet från Skatteverket meddelades i november förra året. Överklagandet till förvaltningsrätten från Marsh Försäkringsmäklare AB momsgrupp kom in nu under januari.

Marsh skriver i sitt överklagande att Skatteverket felaktigt har utgått från att det handlar om köp av tjänster från lokala bolag. Enligt Marsh rör det sig istället om ett förmedlingsuppdrag som har genomförts gemensamt av flera olika Marshbolag och där förmedlingsarvodet fördelats mellan de inblandade bolagen. Den del av arvodet som betalats direkt till systerbolag i annat land har aldrig intäktsförts i Sverige.

— Det vore helt orimligt om exakt samma aktiviteter betraktades som undantagna om de utförs av Momsgruppen självt men som skattepliktiga bara för att de utförts av ett annat koncernbolag som också utgörs av en försäkringsförmedlare, skriver Marsh i sitt överklagande, där man också understryker att motsvarande aktiviteter aldrig skulle ha ansetts som momspliktiga i något annat EU-land.

I första hand yrkar Marsh på att avdrag för ingående skatt ska medges för ytterligare 408 000 kronor och att skattetillägget ska efterges.

Marsh begär att målet i förvaltningsdomstolen ska vilandeförklaras i väntan på att kammarrätten avgör ett annat liknande fall om utlandsmoms. I det målet tvingades Marsh betala moms på utlandstjänster på 1,4 miljoner kronor och dessutom ett skattetillägg på 277 000 kronor för att man anses ha lämnat oriktiga uppgifter. Dom föll i detta mål i början av förra året.

Här kan du som har ett abonnemang på Sak & Liv Premium ta del av överklagandet.