Etikett: Jens Henrikson

Daniel Barr ny generaldirektör för Pensionsmyndigheten

I dag beslutade regeringen att utse Daniel Barr till ny generaldirektör för Pensionsmyndigheten. Han tillträder som generaldirektör den 15 oktober.

Daniel Barr är i dag produktdirektör och chef för produktenheten på Folksam. Hasn har en examen i finansiell ekonomi från Handelshögskolan i Stockholm och har lång erfarenhet med att arbeta med det allmänna pensionssystemet från bland annat Regeringskansliet, Sjunde AP-fonden och Premiepensionsmyndigheten. Han har även varit regeringens utredare för Solvens II, och bland annat ansvarig för Solvens II-frågor på Folksam.

– Pensionsmyndigheten är en viktig samhällsekonomisk aktör och har stor betydelse för de allra flesta svenskar inför försörjningen på äldre dagar. Det är med stor ödmjukhet jag tar på mig detta uppdrag, säger Daniel Barr.

Socialminister Annika Strandhäll säger i en kommentar:

– Daniel Barr får som generaldirektör ett tydligt uppdrag att stärka Pensionsmyndigheten. Det pågår nu ett omfattande arbete för att utveckla pensionssystemet för högre pensioner och att städa upp samt göra om premiepensionssystemet.

Folksams VD och koncernchef Jens Henriksson ger följande kommentar: 

– Jag är glad för Daniel Barrs del men även stolt för att en av Folksams chefer utnämns till generaldirektör. Jag önskar Daniel varmt lycka till med sitt uppdrag.

Folksam kommer nu att genomföra en översyn av produktorganisation.

Folksam går med i VD-initiativ för att halvera CO2-utsläpp

Folksams koncernchef Jens Henriksson är en av undertecknarna av ett VD-upprop för att halvera utsläpp av koldioxid vart tionde år framöver. 

Uppropet, som har fått namnet Hagainitiativet, publicerades i veckan i branschtidningen Aktuell Hållbarhet.  

Hagainitiativet anknyter till professor Johan Rockströms uppmaning till näringslivet att halvera utsläppen vart tionde år för att minska risken  

– Vi är oroade över att klimatomställningen går för långsamt. Samtidigt vet vi av erfarenhet att det som regel är lönsamt att minska utsläppen. Vi vill därför uppmuntra alla företag att starta sin halveringsresa. Ju fler vi blir, desto större möjlighet har vi att klara Parisavtalet och ge Sverige en internationell ledarposition, med ökad konkurrenskraft som följd, skriver undertecknarna av Hagainitiativet i sitt upprop.

Bland undertecknarna finns – förutom Jens Henriksson – bland andra Axfoods VD Klas Balkow, McDonalds Sverige-VD Thomas Kelly och Akzo Nobels VD Lars Andersson. 

Här kan du läsa hela VD-uppropet. 

Folksam förvaltar rekordmycket pengar: 525 miljarder kronor!

Aldrig någonsin tidigare har Folksamgruppen haft så mycket kapital under förvaltning. Vid årsskiftet uppgick det förvaltade kapitalet till över 400 miljarder kronor, eller 525 miljarder kronor om man räknar in även fondförsäkringspengarna. Det framgår av Folksamgruppens helårsöversikt som presenterades i dag på morgonen. 

Enligt Folksam växer gruppens totala premievolym enligt plan. 

Totalt åstadkom Folksamgruppen omkring 28 miljarder kronor i avkastning 2016, samtidigt som man passerade vi 400 miljarder kronor i förvaltat kapi­tal. Inklusive fondförsäkringstillgångar utgör kundernas totala tillgångar nästan 525 miljar­der kronor vilket är mer än någonsin tidigare.

– 2017 bjuder på utmaningar och möjligheter. Vi står väl rustade att ta oss an bådadera. Det handlar mycket om de små förbättringarna och att fortsätta att ”gneta” på i vardagen för att bli lite mer effektiva och skapa trygghet för kunderna. För det råder inget tvivel om att vårt mål är att ha branschens mest nöjda kunder, skriver VD Jens Henriksson i sin kommentar i översikten. 

Av helårsöversikten framgår också bland annat att Folksam Liv hade en totalavkastning på 8,4 procent under 2016, att jämföra med 3,7 procent 2015. 

Klicka här för att ta del av hela Folksams årsöversikt.