Etikett: JO

JO friar Pensionsmyndigheten efter anmälan från Allra Försäkring

Justitieombudsmannen har beslutat att inte rikta någon kritik mot Pensionsmyndigheten för den information som publicerades i samband med att Allras fonder stängdes av från premiepensionens fondtorg. 

Bakgrunden till JO-ärendet är att Pensionsmyndigheten i februari 2017 införde ett köpstopp för Allras fonder så att fonderna inte längre var valbara inom premiepensionssystemet. Den 16 mars sade Pensionsmyndigheten upp samarbetsavtalet med Allra Asset Management, varvid bolagets fonder avregistrerades från fondtorget.

Den 22 mars 2017 gick pensionsmyndigheten ut med information på sin hemsida om bakgrunden till beslutet och skickade ut ett informationsbrev till de drygt 100 000 pensionssparare som placerat premiepensionsmedel i Allras fonder.

Systerbolaget Allra Försäkring AB menade i en anmälan till JO att Pensionsmyndigheten agerat utanför sitt kompetensområde när man uttalat sig negativt om bolagets försäkringsprodukter i informationsbrevet, och därmed även agerat i strid med legalitetsprincipen och objektivitetsprincipen.

I sitt beslut skriver JO att det ingår i Pensionsmyndighetens ansvar att informera om pensionen och hur den påverkas exempelvis av efterlevandeskydd, och att det ligger inom ramen för myndighetens konsumentuppdrag att informera om de privata och de statliga alternativen och vad som kännetecknar dem.

— JO slår fast att Pensionsmyndigheten agerat inom ramen för det ansvar som myndigheten har för premiepensionssystemet. I beslutet konstaterar JO även att informationsbrevet är formulerat på ett sätt som uppfyller regeringsformens krav på saklighet och opartiskhet, skriver Justitieombudsmannen Thomas Norling i sammanfattningen av sitt beslut.

Här kan du som abonnerar på Sak & Liv Premium ta del av hela beslutet från JO.