Etikett: Justitieombudsmannen

JO friar Pensionsmyndigheten efter anmälan från Allra Försäkring

Justitieombudsmannen har beslutat att inte rikta någon kritik mot Pensionsmyndigheten för den information som publicerades i samband med att Allras fonder stängdes av från premiepensionens fondtorg. 

Bakgrunden till JO-ärendet är att Pensionsmyndigheten i februari 2017 införde ett köpstopp för Allras fonder så att fonderna inte längre var valbara inom premiepensionssystemet. Den 16 mars sade Pensionsmyndigheten upp samarbetsavtalet med Allra Asset Management, varvid bolagets fonder avregistrerades från fondtorget.

Den 22 mars 2017 gick pensionsmyndigheten ut med information på sin hemsida om bakgrunden till beslutet och skickade ut ett informationsbrev till de drygt 100 000 pensionssparare som placerat premiepensionsmedel i Allras fonder.

Systerbolaget Allra Försäkring AB menade i en anmälan till JO att Pensionsmyndigheten agerat utanför sitt kompetensområde när man uttalat sig negativt om bolagets försäkringsprodukter i informationsbrevet, och därmed även agerat i strid med legalitetsprincipen och objektivitetsprincipen.

I sitt beslut skriver JO att det ingår i Pensionsmyndighetens ansvar att informera om pensionen och hur den påverkas exempelvis av efterlevandeskydd, och att det ligger inom ramen för myndighetens konsumentuppdrag att informera om de privata och de statliga alternativen och vad som kännetecknar dem.

— JO slår fast att Pensionsmyndigheten agerat inom ramen för det ansvar som myndigheten har för premiepensionssystemet. I beslutet konstaterar JO även att informationsbrevet är formulerat på ett sätt som uppfyller regeringsformens krav på saklighet och opartiskhet, skriver Justitieombudsmannen Thomas Norling i sammanfattningen av sitt beslut.

Här kan du som abonnerar på Sak & Liv Premium ta del av hela beslutet från JO.

Pensionsmyndigheten tillbakavisar Allras anmälan till JO

Allra har anmält Pensionsmyndigheten till Justitieombudsmannen för hanteringen av Allras fonder på premiepensionens fondtorg. Nu har pensionsmyndigheten lämnat sitt svar till JO – och myndigheten tillbakavisar – kanske inte helt överraskande – Allras kritik på alla punkter. 

Allras fonder köpstoppades i februari förra året, sedan Pensionsmyndigheten fattat misstankar mot Allras hantering av fonderna. Myndighetens utredning ledde fram till att Pensionsmyndigheten i mars förra åretavregistreradde Allra-fonderna från fondtorget, med motiveringen att fonderna brutit mot avtalet med Pensionsmyndigheten. Detta bland annat mot bakgrund av misstankar om trolöshet mot huvudman. 

Allra lämnade senare under året in en JO-anmälan mot Pensionsmyndighetens agerande, och mot myndighetens uttalanden riktade mot Allra. Allra menade bland annat att Pensionsmyndigheten överskridit sin beslutskompetens.

I sin skrivelse till JO tillbakavisar Pensionsmyndigheten att man blandat samman sina roller, utan säger sig istället bara ha informerat sparare i enlighet med sitt konsumentuppdrag. Myndigheten tillbakavisar också att en skrivelse till spararna i Allras fonder, som kritiserats av Allra, skulle utgöra ett myndighetsbeslut med koppling till systerbolaget Allra Försäkring. 

– Mot bakgrund av det ovan anförda gjorde Pensionsmyndigheten bedömningen att de var en proportionelig åtgärd att i brevet informera pensionsspararna om hur de skulle gå till väga om de hade avtal med något bolag inom Allra-koncernen som de ville säga upp, skriver Pensionsmyndigheten i sitt svar till JO.  

Här kan du som abonnerar på Sak & Liv Premium ta del av Pensionsmyndighetens skrivelse. 

JO har börjat utreda Allras anmälan mot Pensionsmyndigheten

Den 7 december skickade Allra in en anmälan mot Pensionsmyndigheten till Justitieombudsmannen. Nu har JO börjat utreda ärendet, och har ställt ett antal frågor till Pensionsmyndigheten. 

Allras advokater på Gernandt & Danielsson menade bland annat i sin anmälan att företrädare för Pensionsmyndigheten uttalade sig osakligt och opartiskt om systerbolaget Allra Försäkring, i samband med att Allras fonder i fjol kastades ut från PPM-systemet.

Bland annat uppmanade myndigheten de personer som tecknat livförsäkringar hos Allra Försäkring att säga upp avtalen och välja andra billigare alternativ.

JO har nu begärt att Pensionsmyndigheten ska yttra sig över Allras anmälan senast den 19 mars. 

Här kan du läsa Allras anmälan mot Pensionsmyndigheten.