Etikett: Justitiekanslern

Rosén & Partners fick nej till återbäring av moms på post

Justitiekanslern har sagt till Rosén & Partners Försäkringsmäklare när det gäller återbäring av inbetald moms på post. 

Rosén & Partners Försäkringsmäklare AB anser sig ha rätt till återbäring av moms på post. 

Bakgrunden är att EU-domstolen i en dom från 2015 konstaterade att PostNord hade hanterat momsen på ett felaktigt sätt. 

Rosén & Partners ansåg därför att man hade rätt till återbetalning av moms med drygt 150 000 kronor, och vände sig till Justitiekanslern för att få stöd för sin sak. Justitiekanslern har emellertid i ett beslut kommit fram till att man inte har behörighet att fatta beslut i en sådan fråga, och avstår därför från att pröva kravet från Rosén & Partners. Istället hänvisar JK bolaget till att gå till allmän domstol. 

JK menar också att det inte finns några villkor uppfyllda för att Rosén & Partners ska kunna få skadestånd från staten med anledning av frågan om moms på posttjänster.