Etikett: Länsförsäkringar Älvsborg

HD prövar preskription efter kioskrån och brand i Trollhättan

Högsta domstolen har meddelat prövningstillstånd i ett mål där en kioskägare i Trollhättan drabbats av ett rån och en efterföljande brandskada. Länsförsäkringar Älvsborg menar – till skillnad från tingsrätt och hovrätt – att ärendet var preskriberat eftersom kioskägaren inte inkommit i tid med preciserade krav på ersättning. 

Hur preciserad måste en skadeanmälan vara för att preskriptionstiden ska avbrytas? Den frågan prövas nu av Högsta domstolen i ett mål som gäller en kioskbrand i Trollhättan.

Skadan inträffade den 5 augusti 2013. Enligt kioskägaren rånade tre maskerade män hans kiosk i Trollhättan, slog honom medvetslös och satte därefter eld på kiosken som blev nästintill helt förstörd, inklusive inventarier och varor. Två dagar senare, den 7 augusti anmälde kioskägaren skadan till försäkringsbolaget Länsförsäkringar Älvsborg.

Men bolaget valde att inte betala ut några pengar, bortsett från 58 400 kronor a conto i ersättning för saneringskostnad. Länsförsäkringar Älvsborg ansåg nämligen att rånet och branden var påhittade och att det handlade om ett försök till försäkringsbedrägeri. Dessutom menade bolaget att skadeärendet var preskriberat eftersom kioskägaren inte inkommit i tid med ett tillräckligt preciserat ersättningsanspråk.

Kioskägaren gick till domstol – och fick rätt. Tingsrätten ansåg att det var styrkt av vittnesuppgifter att kioskägarens berättelse stämde. Dessutom menade rätten att det räckte med att skadan anmälts till bolaget, och att han inte måste vara så preciserad i sina krav för att preskriptionstiden skulle avbrytas.

Länsförsäkringar överklagade till hovrätten – som även den gick på försäkringstagarens linje.

Så här skrev hovrätten i sin dom:

– Vid en sammanvägd bedömning av omständigheterna nämnda i stycket ovan drar hovrätten slutsatsen att Länsförsäkringar måste ha förstått att NN, till följd av åtgärder han vidtagit, ville ta försäkringen i anspråk för att täcka kostnader som härrörde från branden i hans butik.

Efter domen i hovrätten överklagade Länsförsäkringar Älvsborg vidare till Högsta domstolen. I sitt överklagande pekade man bland annat på att en helt annan hovrättsdom pekade i en annan riktning när det gällde bedömningen av vad som krävs för att avbryta preskriptionstiden. Så här skrev bolaget bland annat i sitt överklagande i april i år:

– Länsförsäkringar kan konstatera att hovrätterna gjort olika bedömningar vad gäller frågan om anspråk gjorts gällande på sätt att detta ska anses gjort inom rätt tid. Det är därför till ledning för rättstillämpningen att Högsta domstolen gör ett klargörande uttalande av innebörden att anmäla och göra gällande anspråk på försäkringsersättning inom rätt tid.

I förra veckan, den 22 oktober, beslutade Högsta domstolen att bevilja prövningstillstånd i målet.