Etikett: Länsförsäkringsgruppen

Marknadsledaren! LF-gruppens sakpremier nu över 24 Mdr kr

Länsförsäkringsgruppens premier inom sakförsäkring steg förra året till 24 074 (22 705) miljoner kronor. Det framgår av Länsförsäkringsgruppens översikt över hela gruppens verksamhet under 2016 som publicerades i dag. 

Därmed befäster gruppen sin position som marknadsdominant inom skadeförsäkring med en marknadsandel på 30 procent vid utgången av tredje kvartalet förra året. 

Inom sakförsäkring sjönk gruppens försäkringstekniska resultat, till 1 808 (2 700) miljoner kronor. Det totala rörelseresultatet förbättrades dock, till 4 724 (4 365) miljoner kronor. 

Premierna har växt snabbast inom privatförsäkring, där tillväxten under året låg på 7,4 procent. Företagssegmentet växte med 4,5 procent och motorsegmentet med 4,7 procent. Lantbruksförsäkringarna växte med 4 procent. 

När det gäller livförsäkring växte Länsförsäkringsgruppens samlade kapital till 114 (103) miljarder kronor inom fondförsäkring och till 116 (115) miljarder kronor inom tradliv.  

Här hittar du sammanställningen för hela Länsförsäkringargruppen! 

Kapitalavkastning räddar Länsförsäkringars sjunkande försäkringsrörelseresultat

Länsförsäkringsgruppen mer än halverade under tredje kvartalet i år sitt försäkringstekniska resultat jämfört med motsvarande period förra året, till 349 (711) Mkr. Samtidigt steg totalkostnadsprocenten från 91 till 97 procent. Glädjeämnen det senaste kvartalet är stigande premieintäkter och en ökning av det totala rörelseresultatet tack vare god kapitalavkastning. 

Bakgrunden till det sjunkande försäkringstekniska resultatet är framförallt ökade skadekostnader, skriver Länsförsäkringar i rapporten. Framförallt pekas brandskador med kostnader över självbehållsnivån ut, och motorskador. Skadekostnadsprocenten har stigit till hela 80, från 73 ett år tidigare.  

Ett premieintäkterna har stigit beror dels på premiehöjningar, dels på beståndsökningar.

Volymökning har det bland annat varit inom privatförsäkring, där man nämner villa- hemförsäkring och olycksfallsförsäkring.  Även Agria, sjukvårdsförsäkringen, företagssegmentet och motorsegmentet visar upp volymökning. 

• Länsförsäkringar Bank visar upp ökade volymer och en förbättrad lönsamhet. Under tredje kvartalet i år steg rörelseresultatet för banken till 380 miljoner kronor, att jämföra med 304 miljoner kronor tredje kvartalet 2015. 

• Rörelseresultatet för Länsförsäkringar Fondliv däremot sjönk jämfört med tredje kvartalet 2015, till 136 (148) miljoner kronor. Länsförsäkringar Livs resultat steg kraftigt jämfört med tredje kvartalet förra året, till 1 755 (–1 488) miljoner kronor. 

För att läsa hela rapporten för Länsförsäkringsgruppen klickar du här