Etikett: Lotta Olsson

M-motion kräver obligatorisk reseförsäkring för sjuktransport

Lotta Olsson, moderat riksdagsledamot, kräver i en motion att riksdagen beslutar om en obligatorisk reseförsäkring som täcker kostnaderna för sjuktransport hem till Sverige. 

I sin motion skriver hon att svenskarna tillhör de folk i världen som gör flest utlandsresor. Om någon blir sjuk utomlands kan kostnaderna för sjukvård och sjukresor bli höga. De flesta hemförsäkringar täcker akuta sjukvårdskostnader, men inte alltid hemtransport.

Svenska ambassader och konsulat kan inte — och ska inte — stå för den typen av kostnader.

— En obligatorisk reseförsäkring som täcker kostnaderna för sjuktransport hem till Sverige skulle kunna vara ett sätt att slippa hamna i situationer där sjuka svenskar blir fast utomlands, skriver hon i sin motion och påpekar att obligatoriska försäkringar finns på andra områden, exempelvis trafikförsäkringar.

Därför vill Lotta Olsson nu se över möjligheten att införa en obligatorisk reseförsäkring som täcker kostnader för sjuktransporter.

Här kan du läsa hela motionen. 

M-riksdagsledamot vill ha obligatorisk reseförsäkring för hemtransport

Lotta Olsson, moderat riksdagsledamot, kräver i en motion att riksdagen ska besluta om en obligatorisk reseförsäkring för att finansiera hemresor vid sjukdom. 

I motionen pekar hon på att svenskar är ett av de folk i världen som gör flest utlandsresor. 

Om någon blir sjuk under en resa kan kostnaderna för transporter hem bli höga. 

– När svenskar, inte minst sådana som är på långa resor där hemförsäkringen inte gäller, blir sjuka utomlands så kan det uppstå problem när man ska klargöra vem som ansvarar för sjuktransport hem till Sverige, heter det i motionen.

Lotta Olsson konstaterar att den svenska staten varken vill eller ska betala för sådana hemtransporter. 

En obligatorisk reseförsäkring som täcker kostnaderna för sjuktransport hem till Sverige skulle däremot kunna vara ett sätt att slippa hamna i situationer där sjuka svenskar blir fast utomlands.

Motionären pekar på att obligatoriska försäkringar finns på andra områden, exempelvis trafikförsäkringar, just för att säkerställa att akuta kostnader kan täckas.