Etikett: Malmö stad

Pensionsjättar investerar i Malmö stads gröna obligationer

Svenska pensionsjättar som KPA, Folksam, Andra AP-fonder, AI Pension och SPP Fonder har investerat i Malmö stads första gröna obligationer. 

Malmö stad emitterade den 29 november  sina två första gröna obligationer, för att bidra till att uppnå stadens miljömål.

Ett av målen är att Malmö ska försörjas till hundra procent av förnybar energi 2030.

Det här är hela listan på investerare som deltog i den första gröna emissionen: Danske Bank A/S, KPA Pension, Folksamgruppen, Nordic Investment Bank, Nordea Bank, SPP Fonder, Alfred Berg, Andra AP-fonden, SBAB, Länsförsäkringar Västernorrland, Ikano Bank, Länsförsäkringar Jönköping, AI Pension och Ikano Bank.

Ramverket för obligationerna innehåller åtta olika investeringskategorier:

  • Hållbara transporter
  • Klimatanpassningsåtgärder
  • Energieffektivitet
  • Miljövänlig förvaltning av levande naturresurser
  • Gröna och energieffektiva byggnader
  • Minskade föroreningar och kontroll
  • Förnybar energi
  • Hållbar hantering av vatten och avloppsvatten