Etikett: SPP Fonder

SPP Fonder hade ett nettoinflöde på 11 miljarder kronor förra året

Under 2018 hade SPP Fonder ett nettoinflöde på cirka 11 miljarder kronor, rapporterar SPP. Fondbolagets förvaltade kapital uppgick vid årsskiftet till drygt 184 miljarder kronor.

Nettoinflöde på 11 miljarder kronor motsvarar 20 procent av de totala nettoinflödena på den svenska fondmarknaden, vilket placerar SPP Fonder på en andra plats i fondbranschen som helhet.

— Trenden att fler vill ha indexnära fonder har helt klart varit till vår fördel under året. Att vi dessutom har hållbarhetskriterier i kombination med några av branschens lägsta avgifter på våra fonder, gör dem attraktiva för en bred grupp av sparare, säger SPP Fonders VD Åsa Wallenberg i en kommentar.

Under året lanserade SPP Fonder flera nya fossilfria fonder. I höstas lanserades exempelvis en fossilfri faktorfond som är ett mellanting mellan en aktiv och en passiv fond, där aktiviteten ligger i hur förvaltaren systematiserar sitt urval av bolag.

SPP-fond ska fokusera på bolag kopplade till FN:s hållbarhetsmål

SPP har beslutat att relansera fonden SPP Global Solutions med delvis en ny riktning. Fonden hette tidigare SPP Global Topp 100.

Förändringarna innebär att SPP Global Solutions drar ned på antalet bolag i fonden från 100 bolag till cirka 60-70 bolag. Man kommer också att fokusera på att investerar i bolag som har någon form av lösningar kopplade till FN:s 17 globala mål för hållbarhet.

SPP Global Solutions har haft en avkastning på drygt 137,48 procent sedan starten för sex år sedan. Fondens jämförelseindex har under samma period avkastat 131,69 procent. 

– Vi är fantastiskt nöjda med fondens utveckling och är övertygade om att den goda avkastningen ska fortsätta. I takt med att vi får mer information kan vi spetsa till vårt analysarbete och fokusera ännu mer på lösningsbolag. Hållbara lösningar är inte bara bra för världen, de är också bra för bolagen som kan kommersialisera på dem och på så sätt generera avkastning till kunderna, säger Åsa Wallenberg som är VD för SPP Fonder, i en presskommentar.

– Det innebär att vi kommer få en mer aktivt förvaltad produkt. Vi har sedan tidigare investerat i energibolag som sol och vind. Nu kompletterar vi våra investeringar inom mål 11 (hållbara städer), mål 6 (rent vatten och sanitet), mål 12 (hållbar konsumtion och produktion) och mål 3 (hälsa och välbefinnande). 

Parallellt med förändringen i fonden är avsikten att även koncernens hållbarhetsanalys ska integrera FN:s globala hållbarhetsmål.

SPP Global Solutions rivs som en global, fossilfri aktiefond. Fonden startades 1 oktober 2012. Förvaltareär  Philip Ripman. Fonden finns tillgänglig hos bland andra SPP, Avanza, Nordnet, fondmarknaden.se och Pensionsmyndigheten.

SPP Fonder lanserar ny fossilfri fond för företagsobligationer

SPP Fonder lanserar en ny fond inom ramen för sitt pluskoncept med fossilfria fonder: SPP Global Företagsobligation Plus.

SPP Global Företagsobligation Plus beskrivs som en aktivt förvaltad räntefond med höga hållbarhetskrav, bred diversifiering och exponering mot europeiska och amerikanska investment grade kreditobligationer. Enligt SPP är ambitionen att med dagens ränteläge ge en effektiv årsavkastning på omkring 3,5 procent, där placeringshorisonten bör ligga på minst 4 år. 

– Efterfrågan på klimatsmarta sparprodukter ökar hela tiden. Framför allt från institutionella investerare men även privatpersoner. Genom att nu komplettera Pluskonceptet med en aktivt förvaltad räntefond, kan vi erbjuda våra kunder en möjlighet att diversifiera och höja den riskjusterade avkast­ningen i en sparportfölj, utan att ge avkall på höga hållbarhetskrav, säger Åsa Wallenberg, VD för SPP Fonder, i en presskommentar.

SPP gläds åt hållbarhetsbetyg för global värdepappersfond

SPP Fonder meddelar i dag att bolagets fond Global Solutions av fondratingföretaget Morningstar klassats som den mest hållbara av globalfonder på den svenska marknaden. 

Morningstars hållbarhetsbetyg baseras på hur väl de företag som fonden äger aktier i lyckas hantera ESG-frågor, enligt mätningar från analysfirman Sustainalytics. Analytikerna granskar över 8 000 enskilda börsföretag runt om i världen och sätter betyg på sådant som miljöhänsyn, arbetsvillkor och ägarstyrning.

– Väldigt roligt att SPP Global Solutions toppar listan och dessutom sticker ut som enda globalfond bland framför allt fastighets- och Sverigefonder. Alla branscher och marknader har sina utmaningar. Att investera hållbart globalt är krävande men helt klart möjligt, säger Åsa Wallenberg, VD för SPP Fonder, i en presskommentar.