SPP-fond ska fokusera på bolag kopplade till FN:s hållbarhetsmål

SPP har beslutat att relansera fonden SPP Global Solutions med delvis en ny riktning. Fonden hette tidigare SPP Global Topp 100.

Förändringarna innebär att SPP Global Solutions drar ned på antalet bolag i fonden från 100 bolag till cirka 60-70 bolag. Man kommer också att fokusera på att investerar i bolag som har någon form av lösningar kopplade till FN:s 17 globala mål för hållbarhet.

SPP Global Solutions har haft en avkastning på drygt 137,48 procent sedan starten för sex år sedan. Fondens jämförelseindex har under samma period avkastat 131,69 procent. 

– Vi är fantastiskt nöjda med fondens utveckling och är övertygade om att den goda avkastningen ska fortsätta. I takt med att vi får mer information kan vi spetsa till vårt analysarbete och fokusera ännu mer på lösningsbolag. Hållbara lösningar är inte bara bra för världen, de är också bra för bolagen som kan kommersialisera på dem och på så sätt generera avkastning till kunderna, säger Åsa Wallenberg som är VD för SPP Fonder, i en presskommentar.

– Det innebär att vi kommer få en mer aktivt förvaltad produkt. Vi har sedan tidigare investerat i energibolag som sol och vind. Nu kompletterar vi våra investeringar inom mål 11 (hållbara städer), mål 6 (rent vatten och sanitet), mål 12 (hållbar konsumtion och produktion) och mål 3 (hälsa och välbefinnande). 

Parallellt med förändringen i fonden är avsikten att även koncernens hållbarhetsanalys ska integrera FN:s globala hållbarhetsmål.

SPP Global Solutions rivs som en global, fossilfri aktiefond. Fonden startades 1 oktober 2012. Förvaltareär  Philip Ripman. Fonden finns tillgänglig hos bland andra SPP, Avanza, Nordnet, fondmarknaden.se och Pensionsmyndigheten.

13 juni, 2018
Gunnar Loxdal
0706946048