Etikett: Åsa Wallenberg

SPP Fonder hade ett nettoinflöde på 11 miljarder kronor förra året

Under 2018 hade SPP Fonder ett nettoinflöde på cirka 11 miljarder kronor, rapporterar SPP. Fondbolagets förvaltade kapital uppgick vid årsskiftet till drygt 184 miljarder kronor.

Nettoinflöde på 11 miljarder kronor motsvarar 20 procent av de totala nettoinflödena på den svenska fondmarknaden, vilket placerar SPP Fonder på en andra plats i fondbranschen som helhet.

— Trenden att fler vill ha indexnära fonder har helt klart varit till vår fördel under året. Att vi dessutom har hållbarhetskriterier i kombination med några av branschens lägsta avgifter på våra fonder, gör dem attraktiva för en bred grupp av sparare, säger SPP Fonders VD Åsa Wallenberg i en kommentar.

Under året lanserade SPP Fonder flera nya fossilfria fonder. I höstas lanserades exempelvis en fossilfri faktorfond som är ett mellanting mellan en aktiv och en passiv fond, där aktiviteten ligger i hur förvaltaren systematiserar sitt urval av bolag.

SPP Fonder lanserar global fossilfri faktorfond

En faktorfond är en fond där förvaltaren från början har systematiserat sitt urval av bolag på grundval av olika faktorer. SPP lanserar nu en global faktorfond –  SPP Global Multifactor Plus – som fokuserar på fossilfria placeringar.

Det faktorer som denna fond fokuserar på är momentum, värde, storlek och volatilitet. Utgångspunkten för faktorn momentum är att aktier som utvecklats bättre än snittet fortsätter att utvecklas bra. Hypotesen när det gäller värde att lågt värderade aktier utvecklas bättre än högt värderade. Faktorn storlek innebär att företag med lågt marknadsvärde i genomsnitt kan förväntas ha högre avkastning än de med högt. Faktorn volatilitet innebär en förväntan att aktier med lägre prissvängningar i längden ger högre riskjusterad avkastning än aktier med kraftiga svängningar.

– Vi är övertygade om att det här är ett vinnande koncept. Faktorfonder är attraktiva i sig. Att fonden i tillägg är fossilfri kommer att göra den än mer eftertraktad av våra kunder, SPP Fonders VD Åsa Wallenberg i en kommentar.

– Genom att systematisera urvalet och dra nytta av bolags olika särdrag har vi utvecklat en modell som fungerar bra över tid och i olika marknadsklimat. Fonden är bra prissatt vilket gör att den passar många olika kundgrupper.

Fondens förvaltare är Andreas Poole.