Etikett: Länsförsäkringar Västerbotten

Annika Lindkvist blir ny marknadschef i LF Västerbotten

Annika Lindkvist har rekryterats till Länsförsäkringar Västerbotten som ny marknadschef för affärsområde försäkring. Hon kommer närmast från ett uppdrag som VD för Dina Försäkringar Nord och tillträder sin nya tjänst i början av nästa år.  

Som marknadschef för affärsområde försäkring får hon ansvar för hela sakaffären inom segmenten privat, företag och lantbruk.

– Vi är mycket glada över rekryteringen av Annika, som har lång erfarenhet av både försäkringsbranschen och den lokala och kundägda bolagsformen, säger Länsförsäkringar Västerbottens VD Göran Karmehag i en presskommentar. 

Annika Lindkvist ger fölande kommentar i pressmeddelande från bolaget: 

– Det känns både spännande och hedersamt att ta mig an mitt nya uppdrag. Länsförsäkringar Västerbotten är ett välskött företag med nöjda kunder. Samtidigt står hela branschen inför stora utmaningar och möjligheter, något som jag ser fram emot att jobba med tillsammans med mina nya kollegor. Det känns också roligt att få fortsätta verka på en lokal marknad och i ett bolag som har kundens intresse i fokus.

Göra Karmehag ny VD för Länsförsäkringar Västerbotten

Göran Karmehag har utsetts till ny VD för Länsförsäkringar Västerbotten. Han tillträder sin tjänst efter sommaren när nuvarande VD Göran Spetz går i pension.

Göran Karmehag är i dag bolagets marknadschef för affärsområde försäkring, med ansvar för hela sakaffären inom segmenten privat, företag och lantbruk. Han har tidigare bland annat jobbat på Faval Försäkringsmäklare och Trygg-Hansa.

– Vi är mycket glada över rekryteringen av Göran, som har lång och gedigen erfarenhet av försäkringsbranschen. Styrelsen bedömer att Göran Karmehag med sin kompetens, nyfikenhet och långa erfarenhet är rätt person att fortsätta arbetet med att utveckla verksamheten inom Länsförsäkringar Västerbotten, säger Maria Wallin Wållberg, styrelsens ordförande, i en presskommentar.

Nu flyttar Länsförsäkringar Västerbotten in i sitt nya hus

Nu står Länsförsäkringar Västerbottens nya kontorsfastighet färdig i Umeå. 

Efter drygt två års byggarbete står byggnaden klar. Huset har sex våningar och en fasad som består av av granitkeramikplattor och glasskivor. Den totala ytan i huset är på 7 500 kvm. Entréplanet blir kundmottagningsyta för bank-, försäkrings- och skadeärenden. 

Skanska har stått för totalentreprenaden, och huset har ritats och gestaltats av LINK arkitektur. Total byggkostnad är cirka 250 miljoner kronor.

– Vi har byggt ett hus med tydlig koppling till det län vi bor och verkar i. Temat för hela huset är ”Från kust till fjäll” som också avspeglar vårt tydliga kundfokus – det är Västerbotten och närheten till västerbottningarna som är hela vår grund, säger fastighetschef Mikael Isaksson.

Pensionsjättar investerar i Malmö stads gröna obligationer

Svenska pensionsjättar som KPA, Folksam, Andra AP-fonder, AI Pension och SPP Fonder har investerat i Malmö stads första gröna obligationer. 

Malmö stad emitterade den 29 november  sina två första gröna obligationer, för att bidra till att uppnå stadens miljömål.

Ett av målen är att Malmö ska försörjas till hundra procent av förnybar energi 2030.

Det här är hela listan på investerare som deltog i den första gröna emissionen: Danske Bank A/S, KPA Pension, Folksamgruppen, Nordic Investment Bank, Nordea Bank, SPP Fonder, Alfred Berg, Andra AP-fonden, SBAB, Länsförsäkringar Västernorrland, Ikano Bank, Länsförsäkringar Jönköping, AI Pension och Ikano Bank.

Ramverket för obligationerna innehåller åtta olika investeringskategorier:

  • Hållbara transporter
  • Klimatanpassningsåtgärder
  • Energieffektivitet
  • Miljövänlig förvaltning av levande naturresurser
  • Gröna och energieffektiva byggnader
  • Minskade föroreningar och kontroll
  • Förnybar energi
  • Hållbar hantering av vatten och avloppsvatten

Länsförsäkringar Västerbotten ny delägare i Lansa Fastigheter

Länsförsäkringar Västerbotten går nu in som ny delägare i Länsförsäkringars hyresfastighetsbolag Lansa. Förhoppningen är att ytterligare Länsförsäkringsbolag ska ansluta under nästa år.

Sedan början av 2000-talet har Länsförsäkringar ett fastighetsbolag för kommersiella fastigheter i Stockholm – Humlegården – med 19 länsbolag som delägare.

Förra året bildades även ett fastighetsbolag inom Länsförsäkringar med fokus på bostäder och samhällsfastigheter – Lansa Fastigheter – med huvudkontor i Göteborg. VD för bolaget är Claes Malmkvist.

Från start fanns fem länsförsäkringsbolag med som delägare: Dalarnas Försäkringsbolag, Länsförsäkringar Bergslagen, Länsförsäkringar Kalmar, Länsförsäkringar Jämtland och Länsförsäkringar Södermanland.

Styrelseordförande är Tomas Eriksson, VD för Länsförsäkringar Jämtland och styrelseordförande Humlegården Fastigheter. Övriga styrelseledamöter är Cesar Åfors, även styrelseordförande för Länsförsäkringar Södermanland, Anna Blom, som är VD Länsförsäkringar Kalmar, Anders Grånäs, VD för Dalarnas Försäkringsbolag och Bengt Erik Lindgren, styrelseordförande för Länsförsäkringar Bergslagen.

Sedan starten hösten 2016 har man hunnit med att göra flera investeringar i hyresfastigheter runt om i landet. Bolaget har i dag innehav i Karlstad, Linköping, Upplands Bro, Knivsta och Örebro.

– Vi har ett långt investeringsperspektiv och vill ha en stabil och trygg avkastning under lång tid. För att få den avkastning vi vill ha har vi valt att investera i kransen på storstäderna och i regionstäder som har god tillväxt, säger VD Claes Malmkvist till Sak & Liv.

Nu tar Lansa Fastigheter AB nästa steg i utvecklingen, genom att ta in nya delägare.

Under hösten har Länsförsäkringar Västerbotten kommit med bland delägarna. Förhoppningen att ytterligare ett eller flera bolag i kan komma med under våren.

– Vår önskan är att kunna bredda ägandet. Vi behöver bli finansiellt starkare för att göra fler investeringar. Och när vi är fler kan vi skapa en tillgänglighet för delägarna på riksnivå, som inte är möjlig för de enskilda länsbolagen att göra på egen hand, säger Claes Malmkvist.

Just nu är det mycket tal om en vikande bostadsmarknad på grund av omfattande byggande och stigande räntor. Hur ser du på möjligheten -– Effekterna som nu visar sig på bostadsmarknaden är en uppbromsning för bostadsrätter. Hyresrätter i bra lägen och med rimlig hyra som vi har, är mindre känsliga. En avmattning kan även ge affärsmöjligheter för en aktör som Lansa.