Etikett: Nima Sanadaji

Skandia: Sjukskrivningar kostar 57 miljarder kronor per år

Under ett enda år förlorar Sverige 57 miljarder kronor på sjukskrivningar, framgår det av en ny rapport från Skandias stiftelse Idéer för Livet.

Enligt rapporten uppgick kostnaden för uteblivet arbete på grund av sjukskrivningar till hela 57 miljarder kronor år 2015. Det motsvarar nära 170 000 arbetsår. 

Halva förlusten drabbar företag och hushåll i form av lägre inkomster. Den andra halvan drabbar offentlig sektor i form av mindre skatteintäkter. 

– Dagens många och långa sjukskrivningar är ett misslyckande i både ekonomiska och mänskliga termer. Det måste bli enklare för människor att få stöd i tid – det skulle spara stora pengar och minska mycket lidande, säger Skandias hälsostrateg Kristina Hagström i en presskommentar. 

Skandias bedömer att sjuktalen skulle kunna halveras med förebyggande insatser. 

Rapportens beräkningar utgår från de sjukskrivningsdagar då sjukpenning och rehabiliteringspenning betalas ut, det vill säga sjukskrivningsperioder längre än 14 dagar som berättigar till dessa ersättningar. Kostnaderna för de första 14 sjukdagarna som betalas av arbetsgivaren är inte inräknade. Beräkningarna begränsas till att uppskatta värdet av inbetalade skatter som går förlorat då arbete inte utförs under dessa sjukdagar. De inkluderar inte själva kostnaden för utbetalning av sjukpenning och rehabiliteringspenning eller kostnaden för vård. 

Rapporten är skriven av Nima Sanandaji, samhällsdebattör och teknologie doktor från KTH, på uppdrag av Skandias stiftelse Idéer för livet. 

Här kan du läsa hela rapporten från Skandia. 

Skandia: Misslyckad skolgång kostar samhället miljarder

En av tio elever i Sverige klarar inte av gymnasiet. Den samlade samhällskostnaden för detta uppgår till över 53 miljarder kronor per årskull, enligt en rapport som Skandias stiftelse Idéer för livet publicerar i dag.

I den moderna kunskapsekonomin, där avslutade gymnasiestudier närmast är ett minimikrav, utgör det ett dystert bevis på samhällets oförmåga att förbereda unga för framtiden, skriver Skandia.

– Att unga inte klarar skolan är ett underskattat problem både mänskligt och ekonomiskt. Att som kommun inte ha råd med insatser är ett återkommande argument, men faktum är att det är dyrare att låta bli, säger Lena Hök, verksamhetschef för Stiftelsen Idéer för livet, i en presskommentar.

Rapporten är framtagen av Nima Sanandaji, teknologie doktor KTH och bygger på statistik från SCB och en beräkning på framtida samhällsförluster. Rapporten sammanställer kostnader både på nationell nivå och nedbrutet på samtliga 21 län i landet. 

Rapporten i korthet:
•    Genomförda gymnasiestudier är numera ett minimikrav för de flesta jobb.
•    En av tio elever klarar inte gymnasiet (cirka 14 000 elever per årskull).
•    Samhällsförlusten för dessa elever uppgår till totalt cirka 53 miljarder under den årskullens arbetsliv.
•    Hälften av förlusten drabbar enskilda och hälften drabbar det offentliga genom förlorade skatteintäkter.

Här kan du ta del av hela rapporten.