Etikett: Kristina Hagström

Skandia: Riv upp straffskatten nu på sjukvårdsförsäkringar!

Det finns en möjlighet att de kommande veckorna riva upp straffbeskattningen på sjukvårdsförsäkringar, som försvårar för de arbetsgivare som väljer att ta hälsoansvar. Det skriver Skandias hälsostrateg Kristina Hagström i en debattartikel i tidningen Dagens Samhälle.

Kristina Hagström skriver i sin artikel att i väntan på en ny regering kan Moderaterna med en reservation i riksdagen — tillsammans med de andra riksdagspartierna som lovat att riva upp skatten — se till att skrota skatten på sjukvårdsförsäkringar. På så vis kan man sända en viktig principiell signal till alla arbetsgivare i Sverige som tar hälsoansvar, menar Kristina Hagström.

I debattartikeln pekar hon också på att Skandia räknat ut att samhällsförlusten för sjukskrivningar uppgår till hela 62 miljarder kronor. En ökande andel sjukskrivningar beror på psykisk ohälsa. Skandias rapport visar att nästan varannan sjukskrivning i Sverige numera beror på någon form av psykisk ohälsa. Andelen sjukskrivningar på grund av psykisk ohälsa har på sju år ökat från 28 procent till 45 procent.

Kristina Hagström framhåller att införandet av sjukvårdsförsäkringar genom åren har hjälpt arbetsgivare att uppfylla sitt arbetsmiljöansvar. Drygt en halv miljon svenskar från alla inkomstgrupper får i dag en sådan försäkring betald av sin arbetsgivare.

— Korttidsfrånvaron har minskat med 25 procent för den som har en sjukvårdsförsäkring, skriver Kristina Hagström i debattartikeln.

Men den nya förmånsbeskattningen på dessa försäkringar, som innebär att en genomsnittlig medarbetare får sin skatt höjd med nästan 1 000 kronor per år, riskerar att bromsa denna utveckling, menar hon.

— Med en enkel reservation tillsammans med de andra riksdagspartierna som lovat att riva upp skatten kan regeringen Löfvens tankevurpa vara ett minne blott. Skatten på sjukvårdsförsäkringar bör skrotas, heter det i slutklämmen i artikeln.

Dagens Samhälle ges ut av SKL och riktar sig till beslutsfattare med koppling till kommuner och landsting.

Här kan du ta del av artikeln i Dagens Samhälle. 

Skandia: Så får vi ned antalet sjukskrivna för psykisk ohälsa

Skandias koncernchef Frans Lindelöw och hälsostrategen Kristina Hagström skriver i en debattartikel i Svenska Dagbladet att ett landsomfattande förebyggande arbete mot psykisk ohälsa skulle kunna frigöra resurser motsvarande löner till fler än 25 000 sjuksköterskor

Debattartikeln anknyter till den rapport som presenterades i oktober, som rör de samlade kostnaderna för sjukskrivningarna i samhället.

Författarna till artikeln menar att  den kraftigt ökande andelen sjukskrivningar som beror på psykisk ohälsa en av de stora utmaningarna på hälso- och sjukvårdsområdet. År 2010 berodde 28 procent av sjukskrivningarna på psykisk ohälsa – år 2017 hade andelen ökat till 45 procent.

Men den negativa utvecklingen kan motverkas med hjälp av arbete som förebygger psykisk ohälsa, framhålls det i debattartikeln.

– Vår rapport visar att om sjukskrivningarna som beror på psykisk ohälsa minskade med en tredjedel skulle samhället kunna spara hela 10 miljarder kronor per år. Medel som till exempel kan användas till kraftigt förkortade vårdköer eller till löner för 25 000 sjuksköterskor, heter det i artikeln.

Här är länken till debattartikeln i Svenska Dagbladet. 

Skandia: De flesta svenskar oroar sig över stress

Majoriteten av svenskarna är oroliga för sin hälsa på grund av stress. Det framgår av en undersökning som Skandia presenterade i dag. Enligt undersökningen menar nära fyra av tio svenskar att de inte får tillräckligt stöd från sin arbetsgivare för sitt mentala välmående.

Psykisk ohälsa ligger i dag bakom närmare hälften av alla pågående sjukskrivningar i Sverige. Från juni 2011 till halvårsskiftet 2017 ökade sjukskrivningar på grund av psykisk ohälsa med hela 129 procent.

Nära sex av tio svenskar oroade sig för sin hälsa på grund av stress minst en gång under 2017, enligt Skandia. Var tredje svensk uppger att de oroar sig flera gånger – eller är oroliga hela tiden, visar Skandias undersökning som genomförts av Novus. 

Enligt undersökningen är vi mer optimistiska när det gäller hälsan under det kommande året. Men var femte tillfrågad känner sig orolig för sin hälsa på grund av stress när de tänker framåt. Kvinnorna är mer oroliga än männen; 28 procent av kvinnorna mot 14 procent av männen oroar sig över hälsan 2018 på grund av stress.

– Det är mänskligt att tänka att det blir bättre framöver, men vi vet att det är svårt att bryta stressrelaterade levnadsmönster, säger Kristina Hagström, hälsostrateg på Skandia, i en kommentar.  

– Kortsiktig stress är inte negativt – det behövs för att vi människor ska fungera. Men långvarig stress under månader och år, utan möjlighet till återhämtning, kan vara skadlig. Arbetsgivarna kan spela en mycket viktig roll för att motverka detta genom satsningar på förebyggande åtgärder, säger Kristina Hagström.

Undersökningen är gjord av Novus på uppdrag av Skandia och bygger på totalt 1 080 intervjuer med allmänheten 18–79 år, genomförda i november. Deltagarfrekvensen är 60 procent. Undersökningen är genomförd via webbintervjuer i Novus slumpmässigt rekryterade och representativa Sverigepanel.

Skandia: Sjukskrivningar kostar 57 miljarder kronor per år

Under ett enda år förlorar Sverige 57 miljarder kronor på sjukskrivningar, framgår det av en ny rapport från Skandias stiftelse Idéer för Livet.

Enligt rapporten uppgick kostnaden för uteblivet arbete på grund av sjukskrivningar till hela 57 miljarder kronor år 2015. Det motsvarar nära 170 000 arbetsår. 

Halva förlusten drabbar företag och hushåll i form av lägre inkomster. Den andra halvan drabbar offentlig sektor i form av mindre skatteintäkter. 

– Dagens många och långa sjukskrivningar är ett misslyckande i både ekonomiska och mänskliga termer. Det måste bli enklare för människor att få stöd i tid – det skulle spara stora pengar och minska mycket lidande, säger Skandias hälsostrateg Kristina Hagström i en presskommentar. 

Skandias bedömer att sjuktalen skulle kunna halveras med förebyggande insatser. 

Rapportens beräkningar utgår från de sjukskrivningsdagar då sjukpenning och rehabiliteringspenning betalas ut, det vill säga sjukskrivningsperioder längre än 14 dagar som berättigar till dessa ersättningar. Kostnaderna för de första 14 sjukdagarna som betalas av arbetsgivaren är inte inräknade. Beräkningarna begränsas till att uppskatta värdet av inbetalade skatter som går förlorat då arbete inte utförs under dessa sjukdagar. De inkluderar inte själva kostnaden för utbetalning av sjukpenning och rehabiliteringspenning eller kostnaden för vård. 

Rapporten är skriven av Nima Sanandaji, samhällsdebattör och teknologie doktor från KTH, på uppdrag av Skandias stiftelse Idéer för livet. 

Här kan du läsa hela rapporten från Skandia. 

Skandia inleder samarbete med Richard Bransons Virgin Pulse

Nu inleder Skandia ett nära samarbete med företaget bakom hälsoappen Virgin Pulse, som ingår i den brittiske superentreprenören Richard Bransons Virgin Group. 

Under januari får Skandias medarbetare tillgång till Virgin Pulse, som ger tips om allt från sovvanor till att undvika stress och minska sitt stillasittande. 

Från och med februari börjar Skandia erbjuda större kundföretag tillgång till plattformen. Erbjudandet går ut till kundföretag som har försäkring inom hälsokedjan, som då kostnadsfritt kan erbjuda hälsoappen till sina medarbetare. 

– På Skandia vill vi jobba långsiktigt med forskning och erfarenhet för att motverka ohälsa. Det lönar sig från ett affärsmässigt perspektiv men också för den enskilda individen. Nu tar vi ytterligare ett steg i det arbetet genom att ge incitament för att må bra, säger Frans Lindelöw, koncernchef för Skandia, i ett pressmeddelande i dag.

Enligt Kristina Hagström, hälsostrateg på Skandia, fungerar appen som ett bonusprogram för hälsa:

– Ju mer du deltar desto fler poäng får du och kan byta poängen mot friskvård i form av massage, klättring eller varför inte en danslektion. Poäng får man genom att till exempel ta trapporna eller skaffa bra sovvanor. Det här är ett enkelt och inspirerande sätt att bli medveten om sin livsstil och vad man kan göra för att må ännu bättre. 

– Vi kommer att ge bort en hälsobonus på upp till 1000 kronor per år till egna och andras medarbetare som är med i programmet och har uppnått en viss aktivitetsnivå. Genom att ta det här steget vill vi visa att det är lönsamt att förebygga ohälsa, avslutar Frans Lindelöw.  

Initiativet med hälsoappen är en fortsättning på Skandias långsiktiga hälsoarbete. Resultatet av det arbetet gjorde att Skandia nyligen rankades av prestigefyllda Fortune Magazine som ett av 50 bolag som är med och förändrar världen. Skandia var enda svenska bolag på listan. Skandias framgångsrika arbete med att förebygga ohälsa låg till grund för placeringen.

Virgin Pulse grundades 2004 och har cirka 2 miljoner anslutna användare, främst i USA.