Etikett: Ricard Wennerklint

Nu har Torbjörn Magnusson tagit över i Topdanmark

I samband med gårdagens bolagsstämma i Topdanmark utsågs Torbjörn Magnusson till ny styrelseordförande i Topdanmark. 

Ricard Wennerklint och Petri Niemisvirta valdes in som nya styrelseledamöter, i enlighet med valberedningens förslag. Ricard Wennerklint är VD för If Skadeförsäkring och Petri Niemisvirta VD för Mandatum Life, som i likhet med If ingår i Sampo-koncernen. Sampo äger drygt 40 procent av Topdanmark. Därmed har alltså Sampo tre styrelseledamöter. 

Søren Thorup Sørensen och Birgitte Nielsen valde att lämna styrelsen. Torbjörn Magnusson, Annette Sadolin, Lone Møller Olsen och Jens Aaløse blev omvalda. Annette Sadolin utsågs vid det konstituerande styrelsemötet till vice ordförande.  

Topdanmarks resultatprognos för 2017 ligger i spannet 900–1 000 miljoner DKK. 

Bolagsstämman röstade i enlighet med förslaget från Sampo om att avblåsa programmet för återköp av egna aktier. 

If tar över! Torbjörn Magnusson nomineras till ordförande i Topdanmark

Torbjörn Magnusson väntas bli ny ordförande i Topdanmark och ersätta Søren Thorup Sørensen som inte ställer upp till omval. If har deklarerat att man vill utöka sin representation i Topdanmarks styrelse, från en till tre styrelseledamöter. Torbjörn Magnusson får därmed sällskap i styrelsen av If Holdings vice VD Ricard Wennerklint och Petri Niemisvirta som är VD för Mandatum Life. 

Ifs moderbolag Sampo äger i dag 41,7 procent av Topdanmark efter det tidigare erbjudandet att köpa upp aktier i bolaget. Sampo tycker därför att det är naturligt att man stärker greppet om bolaget.

Detta menar Sampo bör markeras genom en utökad styrelserepresentation. If har även föreslagit att det nuvarande återköpsprogrammet i bolaget ska avbrytas. 

Vid sidan av ordförande Søren Thorup Sørensen har nuvarande styrelseledamoten Birgitte Nielsen har deklarerat att hon inte ställer upp till omval. 

Topdanmarks nya styrelse utgörs därmed enligt förslaget till bolagsstämman den 4 april av: 

  • Torbjörn Magnusson
  • Lone Møller Olsen
  • Petri Niemisvirta
  • Annette Sadolin
  • Ricard Wennerklint
  • Jens Aaløse.