Etikett: saveab

Lloyd’s stäms på miljonbelopp efter vattenskada i Skinnskatteberg

Företaget Saveab AB i Västerås har – genom Lloyd’s generalrepresentant i Sverige Erik Börjesson – stämt berörda Lloyd’s-underwriters och -försäkringsgivare på 4,7 miljoner kronor efter en vattenskada på en faqstighet i Skinnskatteberg. 

Bakgrunden är att Saveab under 2016 genomförde en renovering av en fastighet i Skinnskatteberg. Avsikten var att fastigheten skulle kunna fungera som vård eller boende, exempelvis för ensamkommande flyktingar till Sverige. Omsorgen skulle hanteras av dotterbolaget Hyttans Omsorg AB. 

I januari upptäcktes att fastigheten drabbats av en vattenskada som förstört huset helt och hållet. 

Försäkringsgivarna meddelade – efter att ha konsulterat en skadekonsult – att man inte kunde betala ut skadeersättning. Detta med hänvisning till en undantagsparagraf som innebär att skada orsakad av förfrysning innebär att ersättning inte lämnas, under förutsättning att inget gjort för att förhindra skadan. 

Saveab menade tvärtom att detta undantag inte var tillämpligt. 

Tvisten om skadeersättningen har nu hamnat i Stockholms tingsrätt efter överenskommelse mellan parterna. 

Här kan du som har ett Premium-abonnemang på Sak & Liv ta del av stämningsansökan.