Etikett: Stockholm Exergi

Stockholm Exergi handlar upp pensionsrådgivning

Stockholm Exergi har gått ut i en offentlig upphandling av pensionsrådgivning. 

Stockholm Exergi är Stockholms fjärrvärmebolag, som ägs gemensamt av Stockholms stad och finländska energibolaget Fortum. Företaget har runt 700 anställda och ordnar värme för 800 000 stockholmare.

Den aktuella upphandlingen avser pensionsrådgivning, inklusive administration och elektroniska tjänster, avseende tiotaggare med alternativ pensionslösning, samt löneväxling. Avtalstiden är på tre år; från år 2019 till och med år 2021

Sista anbudsdag är den 21 december och anbud ska vara giltiga fram till den 31 mars.