Etikett: AXA

ARN: AXAs villkor var otydliga – ersättning ska betalas ut

AXAs villkor för när en person ska kunna påbörja en ny sjukskrivningsperiod var otydligt formulerade. Därför ska ersättning betalas ut, skriver Allmänna reklamationsnämnden i ett färskt beslut.

En försäkringstagare med betalskydd i AXA drabbades av en skada i halsryggen. Trots flera operationer gick inte problemen över, och han blev sjukskriven.

Under sjukskrivningen fick han ersättning med knappt 3 000 kronor per månad. Försäkringen stod med andra ord för kostnaden för hans banklån.

Förra året gjorde han ett försök att återgå i arbete. Det fungerade inte i mer än sex veckor. Han återgick därefter till sjukskrivning.

Försäkringstagaren tyckte att det borde påbörjas en ny ersättningsperiod från den 11 juli 2017. Då hade han uppnått 180 dagar sedan den förra ersättningsperioden som avslutades den 11 januari 2017.

Men försäkringsbolaget ansåg däremot att han inte uppfyllde kraven för att återgå till att få ersättning ur försäkringen. AXA menade att det enligt villkoren krävdes att han först skulle arbeta i 180 dagar för att få ersättning på nytt, när det handlade om samma sjukdom som tidigare.

Ärendet drevs vidare till Allmänna reklamationsnämnden.

Nämnden konstaterar i sitt beslut att försäkringen kan ge ersättning i upp till 360 dagar. För att därefter kvalificera sig för en ny omgång med ersättning, krävs enligt villkoren 180 dagar med sammanhängande tillsvidareanställning.

I villkoren sägs inget om att personen faktiskt ska ha varit i arbete under sin tillsvidareanställning.

Därför ska försäkringstagaren få ersättning, enligt nämndens beslut.

– Eftersom det i villkoren inte anges att den försäkrade måste arbeta under perioden med en sammanhängande tillsvidareanställning, ger ordalydelsen enligt nämndens bedömning inte stöd för AXA:s tolkning av villkoren, skriver ARN i sitt beslut.

Nämnden konstaterar att det är AXA som har utformat villkoren. Det innebär att bolaget har ansvaret för att villkoren är otydliga. Försäkringstagaren ska därför få ersättning med utgångspunkt från han återkvalificerat sig enligt villkoren.

AXA köper XL Group för 126 miljarder

Europas näst största försäkringsbolag AXA köper den amerikanska återförsäkraren XL Group för 15,2 miljarder dollar (cirka 126 miljarer kronor) enligt pressmeddelanden från båda bolagen.

Affären har godkänts av bolagens styrelser och ger XL:s aktieägare en premie på 33 procent mot stängningskursen i New York i fredags.

XL Groups varumärken – bland andra XL Catlin – kommer att leva kvar och AXA kommer att avveckla sin egen verksamhet i USA.

XL Catlin har tre filialer registrerade i Sverige: XL Catlin Services SE, Sweden FilialXL Insurance Company SE, Svensk filial UK, Catlin Europe SE, Sweden Filial.

XL Catlin har sitt huvudkontor på Irland. Koncernen har totalt 7 000 anställda vid 60 kontor över världen. Regionchef för Norden och VD för filialerna är Peter Wullimann