Nytt lagförslag i dag om faktablad för paketerade sparförsäkringar!

• Bilden av vad ett faktablad ska innehålla har vi lånat från Fondbolagens Förening. Priip-faktabladen lär bli något mer komplexa än så. 

Hur ska kunderna informeras om försäkringsbaserade paketerade investeringsprodukter? I dag lade regeringen fram en proposition om hur EU:s Priip-förordning ska bli svensk lag. 

Priip-förordningen antogs av Europaparlamentet och rådet den 26 november 2014. Förordningen ska börja tillämpas den 1 januari 2018.

Avsikten med de nya Priip-reglerna är att öka insynen och öppenheten för paketerade försäkringsbaserade investeringsprodukter för privatkunder. Förkortningen Priip står för ”Packaged Retail and Insurance-based Investment Products”.

Det företag som tar fram sådana produkter, ska också upprätta faktablad om produkterna.

I propositionen föreslås en ny lag som gör att EU-förordningen förs in i svensk rätt. Det framgår bland annat av propositionen att Finansinspektionen är behörig myndighet enligt EU-förordningen, Finansinspektionens tillsynsbefogenheter definieras liksom skadeståndsskyldighet för företag som utvecklar Priip-produkter. Det blir också följdändringar i offentlighets- och sekretesslagen.

Vad lagen däremot inte innehåller är detaljinformationen om hur faktabladen ska vara utformade.

Men inom kort väntas ett förslag från EU-kommissionen som reder ut detaljerna kring faktabladens utformning. På EU-språk kallas detta förslag för ”teknisk tillsynsstandard”, eller ”RTS” med en engelskspråkig förkortning.

Den svenska försäkringsbranschen ser med spänd förväntan fram emot EU-kommissionens förslag, eftersom det kan gälla vara eller icke vara för de svenska depåförsäkringarna. Det är nämligen inte alldeles givet att depåförsäkringar, där man kan köpa alla typer av marknadsnoterade värdepapper, är alldeles förenliga med den tekniska tillsynsstandard som föreslås av EU-kommissionen. 

Lagstiftningen föreslås träda i kraft den 1 januari 2018.

Klicka här för att ta del av hela propositionen!

28 februari, 2017
Gunnar Loxdal
0706946048

JustInCase! Digitalt bolåneskydd i samarbete med Movestic

23 timmar Läs mer
Mats Andersson: Logiskt att avveckla PostNord Försäkringsförening
1 dag Läs mer
PRENUMERERA GRATIS!
FÅ NYHETERNA DIREKT I INKORGEN
Skatteverket: Oklar skattesituation för pensionskassor efter ombildning
1 dag Läs mer

Fora återlämnar sitt tillstånd som försäkringsförmedlare

1 dag Läs mer
Länsförsäkringar gläds åt god avkastning för Bekväma fonder
1 dag Läs mer
"Alarmismen riskerar att skapa ångest och frustration snarare än medvetenhet och sparglädje."
Alectas pensionsekonom Staffan Ström gör ett inlägg i pennfajten med Skandia m fl i "skrämselpropaganda-debatten".
Generali ansluter sig till i nettonollutsläppsalliansen
1 dag Läs mer
Saabs captivebolag Lansen gör beståndsöverlåtelse till Malta
1 dag Läs mer
Årets fattigaste dag — och enligt LF är kvinnorna mest drabbade
2 dagar Läs mer
Topdanmarks combined ratio steg till 88,3 %
2 dagar Läs mer
Johan Fröberg utvecklar projekt för Skandias samhällsfastigheter
2 dagar Läs mer
If varnar: Tjuvar plundrar bostadshus efter sprängningar
2 dagar Läs mer