AMF Fastigheter satsar stort på industrikvarter på Södermalm

AMF Fastigheter meddelar i dag att man genomför en satsning på Stockholmsverken, ett tidigare industrikvarter i närheten av Södra Stationsområdet på Södermalm.

Totalt kommer 23 000 kvadratmeter att utvecklas till arbetsplatser som kan välkomna en bredd av företag.

Belysning, nya passager och en blandning av platser där människor kan mötas och arbeta ska bidra till mer liv och rörelse under fler av dygnets timmar. Arbetet med att utveckla Stockholmsverken påbörjas under hösten 2017 och kommer att pågå i etapper fram till 2019.

Ambitionen är att kunna öppna gatuplanen för restauranger och caféer. Kvarterens innergårdar kommer att utvecklas och öppnas för allmänheten.

– Förr i tiden var Stockholmsverken namnet på en av Södermalms största industrier som låg i dessa byggnader men tyvärr har platsen genom åren blivit lite öde. Nu tar vi ett krafttag för att Stockholmsverken ska bli kvarter där människor och företag får förutsättningar att växa med sina idéer, säger Per Helgesson, marknadsområdeschef på AMF Fastigheter, i ett pressmeddelande.

8 november, 2017
Gunnar Loxdal
0706946048