Tydliga vill bli Sveriges största rådgivarföretag inom fem år

Inom fem år – år 2022 – ska Tydliga ha växt till att vara landets största förmedlarsammanslutning, mätt i antalet rådgivare. 

För att uppnå den nya målsättningen krävs det att Tydliga växer med minst 15 procent per år de närmaste åren.

– i dag har vi passerat 210 rådgivare och vi tror att vi kommer att vara cirka 250 rådgivare i slutet av 2018, skriver Tydliga som en kommentar till det nya målet.

Tydligas rådgivare rådgivare har i dag cirka 44 miljarder kronor hos försäkringsbolagen fördelat på närmare 350 000 kunder.

4 december, 2017
Gunnar Loxdal
0706946048